Tisztelt Közgyűlés!

 

A 2. sz. választókerületben, a Fehérvári út – Csalogány utca – Páva utca –Szajkó utca által közrefogott, kertvárosias terület legnagyobb részén több mint egy évtizede önkormányzatunk lakó-pihenőövezetet jelölt ki.

 

A területen található óvoda, iskola, sportcsarnok, amely időszakosan nagy átmenő forgalmat bonyolít le. Iskolaidőben reggelente és délután több száz személyautó jelenik meg.

 

Szintén a területen található a Fácán közi lakótelep is, amelyhez kapcsolódóan a Fácán köz forgalomszervezésének tekintettel kell lenni arra, hogy a lakóteleppel szemközti terület gazdasági övezet, ahol teherforgalom is megjelenik.

 

A városrészben is ismert probléma, hogy a közlekedők sajnos sok esetben nem tartják be sem a sebesség korlátozó táblákat, sem a lakó-pihenő övezetre vonatkozó egyéb – közlekedési jogszabályokban előírt – közlekedési szabályokat (pl. célforgalom).

 

Sajnos az is tapasztalható, hogy amennyiben nincs 7 napon át 24 órában rendőri jelenlét, akkor a közlekedési szabályok betartása még a sűrű rendőri ellenőrzés mellett is hiányt szenved.

 

De nem csak a városrészben, hanem az egész városban visszatérő igény a közlekedésbiztonság, leginkább a lakóövezetekben. Mostanra már elérhetőek olyan digitális közlekedésbiztonsági megoldások, amelyek 7/24 állandó helyszíni rendőri jelenlét nélkül hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a közlekedésben résztvevő minden szereplő biztonságosan tudjon közlekedni és a szabályok betartásra kerüljenek az ott élők biztonsága érdekében.

 

A városi infrastruktúra fejlesztése terén a következő évtizedekben szem előtt kell tartani az energiahatékonyságot (pl. közvilágítás terén), a távközlési infrastruktúra tekintetében a következő generációs mobilhálózatok fejlesztési igényeit, valamint az integrált és többcélú infrastruktúra felhasználást.

 

A Közgyűlés 177/2022 (VII.14) határozatával elfogadta Érd Megyei Jogú Város Top Plusz Városfejlesztési Programtervét (TVP). Ebben javasoltam a TVP keretében egy „okos város” mintaprojekt megvalósítását a közlekedés biztonság és közbiztonság javítására. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy befogadja a projekt javaslatomat.

 

A Digitális Érd (A6 átfogó kitűzött cél) középpontjában a digitalizáció áll, amely az elkövetkező évtized egyik legnagyobb kihívása lesz, s amely jelentős hatást fog gyakorolni a települési közszolgáltatásokra, a gazdasági életre, illetve a társadalomra egyaránt.

 

Az okos város (T20 cél) „olyan szolgáltató város, amely a szervezés különleges módszertana és korszerű eszközrendszere által koordinált/összekapcsolt városi funkciókat és lehetőségeket biztosít polgárai számára, amelyek a hagyományos fejlesztési gyakorlattal nem elérhetők.

 

Az okos várossá válás során egy adott település célja többek között, hogy kiaknázza az új technológiai megoldásokban rejlő lehetőségeket, amely a városüzemeltetés és működtetés minden aspektusára kiterjed.

 

Mindezek alapján célszerű az elkövetkezendő években olyan okos megoldások bevezetésére és elterjesztésére törekedni, amelyek javítják a városüzemeltetés hatékonyságát.

 

Sok településen ismert már az ú.n. „okos oszlopok” használata, amelynek során egyetlen infrastruktúrán több funkció is elhelyezhető: közvilágítás, térfigyelő, légszennyezettség mérés, WIFI, elektromos töltő, stb. Az infrastruktúrához kapcsolódó szoftveres megoldással pedig – a megfelelő jogszabályi háttér alkalmazásával – a közlekedésbiztonság is javítható. A megfelelő sűrűségű telepítéssel nagyobb terület is lefedhető.

 

A fent említettekre tekintettel javaslatot teszek egy közlekedés- és közbiztonsági minta projekt (pilot projekt) megvalósítására, amely a következő szempontok alapján szervezhető meg:

 • a minta projekt a Fehérvári út – Csalogány utca – Páva utca –Szajkó utca által közrefogott, kertvárosias területen valósul meg
 • a projekt keretében „okos oszlopok” alkalmazásával olyan megoldások kialakítására kell törekedni, amelyek az infrastruktúra többcélú felhasználásával a közvilágítás, térfigyelés, légszennyezettség mérés, WIFI, elektromos töltő és egyéb szolgáltatások nyújtására alkalmas

 

A projekt megvalósításának forrásait a TOP Plusz programból, pályázati úton lehet biztosítani.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2022. december 9.

 

 

 

Simó Károly

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat

 

 

 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott közlekedés- és közbiztonsági minta projekt (pilot projekt) megvalósítását elindítja. A projektet a következő szempontok alapján kell létrehozni:
 • a minta projekt a Fehérvári út – Csalogány utca – Páva utca –Szajkó utca által közrefogott, kertvárosias területen valósul meg
 • a projekt keretében „okos oszlopok” alkalmazásával olyan megoldások kialakítására kell törekedni, amelyek az infrastruktúra többcélú felhasználásával a közvilágítás, térfigyelés, légszennyezettség mérés, WIFI, elektromos töltő és egyéb szolgáltatások nyújtására alkalmas
 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy 5 millió forintot biztosít a 2023. évi költségvetés terhére a projekthez szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére.
 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a területileg illetékes 2. választókerület megválasztott önkormányzati képviselőjének bevonásával a megvalósításhoz szükséges partnereket kutassa fel és azok bevonása után terjessze a Közgyűlés elé a megvalósítás cselekvési tervét elfogadásra.
 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a TOP Plusz Operatív program vonatkozó pályázatának megjelenése után nyújtsa be az önkormányzat támogatási igényét a projekt megvalósítására.

 

 

Határidő:       1. pont tekintetében: azonnal

 1. pont tekintetében: a 2023. évi önkormányzati költségvetésben
 2. pont tekintetében: 2023. június 30
 3. pont tekintetében: TOP Plusz vonatkozó pályázatának megjelenését követően haladéktalanul

 

felelős: dr. Csőzik László polgármester