Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

330/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Galéria 2018. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról

Tovább...

331/2017. (XII.21.) határozata

az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

332/2017. (XII.21.) határozata

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

Tovább...

333/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. második félévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

334/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Tovább...

335/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében lévő önkormányzati ingatlanok vagyonkezeléséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

336/2017. (XII.21.) határozata

a 241/2016. (XI.24.) határozattal elfogadott, az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon történő új egészségügyi szolgáltató épület megvalósításáról szóló beruházási célokmány módosításáról

Tovább...

337/2017. (XII.21.) határozata

a Csuka Zoltán Díj adományozásáról

Tovább...

2017.12.21.

317/2017. (XII.21.) határozata

a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról


Tovább...

316/2017. (XII.21.) határozata

a 0187/3 hrsz-ú ingatlan művelésből való kivonása földvédelmi járulék költségének biztosításáról

Tovább...

315/2017. (XII.21.) határozata

az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra történő pályázat benyújtásáról

Tovább...

314/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

313/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

312/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

311/2017. (XII.21.) határozata

a Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

Tovább...

310/2017. (XII.21.) határozata

a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásárólTovább...