Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltak alapján - a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságnak az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében lévő

a)      15737/2 hrsz-ú; Érd, Kossuth Lajos u. 42. szám alatti;

b)      22558 hrsz-ú; Érd, Budai út 16. szám alatti;

c)      21472/2 hrsz-ú; Érd, Diósdi u. 14. szám alatti;

d)     18778/1 hrsz-ú; Érd,Velencei út 57. szám alatti:

önkormányzati ingatlanok 2012-2016. év közötti vagyonkezeléséről szóló  - a határozat mellékletét képező - beszámolóját  elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester