1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának második módosításával egyetért, és a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester