Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2019.01.31.

29/2019. (I.31.) határozata

az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról

Tovább...

28/2019. (I.31.) határozata

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról

Tovább...

27/2019. (I.31.) határozata

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról

Tovább...

26/2019. (I.31.) határozata

az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról

Tovább...

25/2019. (I.31.) határozata

az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról

Tovább...

24/2019. (I.31.) határozata

az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról

Tovább...

23/2019. (I.31.) határozata

a 12. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

22/2019. (I.31.) határozata

a 12. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításáról

Tovább...

21/2019. (I.31.) határozata

az 5. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

20/2019. (I.31.) határozata

az 5. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Tovább...

19/2019. (I.31.) határozata

a 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

18/2019. (I.31.) határozata

a 2. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Tovább...

17/2019. (I.31.) határozata

fiókgyógyszertár létesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételéről

Tovább...

16/2019. (I.31.) határozata

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

Tovább...

15/2019. (I.31.) határozata

a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázat benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozat módosításáról

Tovább...

14/2019. (I.31.) határozata

a VEKOP-1.2.4-17 kódszámú „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című pályázat benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozat módosításáról

Tovább...

13/2019. (I.31.) határozata

az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda felújításához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati kiíráson való indulásról szóló 59/2016. (III.24.) határozat módosításáról

Tovább...

12/2019. (I.31.) határozata

a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati kiíráson való indulásról szóló 90/2016. (IV.28.) határozat módosításáról

Tovább...

11/2019. (I.31.) határozata

az Érd, Diósdi út 83. szám alatti 12243 hrsz.-ú ingatlannak az Érdligeti Református Egyházközség részére történő térítésmentes átadásáról

Tovább...

10/2019. (I.31.) határozata

az „Érd-Érd alsó összekötő vágány” megvalósítása érdekében az érdi 19032 hrsz.-ú ingatlanból 275 m² területrész közterületből történő kivonásáról és értékesítéséről (Díjnok utca)

Tovább...