Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

88/2019. (IV.25.) határozata

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadásáról

Tovább...

89/2019. (IV.25.) határozata

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról

Tovább...

90/2019. (IV.25.) határozata

a 2018. évi szabad maradvány általános tartalékba helyezéséről

Tovább...

91/2019. (IV.25.) határozata

a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról

Tovább...

92/2019. (IV.25.) határozata

az Érd, Budafoki út 017/2, 017/6 és 018/2 hrsz-ú ingatlanok tervezett beépítésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról

Tovább...

93/2019. (IV.25.) határozata

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbításáról és az alapító okirat módosításáról

 

Tovább...

94/2019. (IV.25.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére hulladékgyűjtő járművek bérbeadásáról

Tovább...

95/2019. (IV.25.) határozata

az önkormányzati tulajdonban lévő érdi 734-735 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

Tovább...

96/2019. (IV.25.) határozata

a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról

Tovább...

97/2019. (IV.25.) határozata

az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatvéleményezéséről

Tovább...

98/2019. (IV.25.) határozata

a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatvéleményezéséről

 

Tovább...

99/2019. (IV.25.) határozata

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

 

Tovább...

100/2019. (IV.25.) határozata

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2019/2020. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszám engedélyezéséről

Tovább...

101/2019. (IV.25.) határozata

a Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés megújításáról

Tovább...

103/2019. (IV.25.) határozata

a 2019. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

Tovább...

102/2019. (IV.25.) határozata

a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról

Tovább...

104/2019. (IV.25.) határozata

a 11. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátásáról

Tovább...

105/2019. (IV.25.) határozata

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

 

Tovább...

106/2019. (IV.25.) határozata

 

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról

 

Tovább...

107/2019. (IV.25.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2018. évi, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

2019.04.25.

120/2019. (IV.25.) határozata

az Év Családja Díj 2019. évi adományozásáról

Tovább...

119/2019. (IV.25.) határozata

az Érdi Sport Díj adományozásáról

Tovább...

118/2019. (IV.25.) határozata

a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról

Tovább...

117/2019. (IV.25.) határozata

a Budapest Környéki Törvényszékre a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró ülnökök választásáról

Tovább...

116/2019. (IV.25.) határozata

az Érdi Járásbíróságra fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró ülnökök választásáról

Tovább...

115/2019. (IV.25.) határozata

a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra bírósági ülnökök választásáról

Tovább...

114/2019. (IV.25.) határozata

a Budapest Környéki Törvényszékre általános bírósági ülnök választásáról

 

 

Tovább...

113/2019. (IV.25.) határozata

az ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatásáról

Tovább...

112/2019. (IV.25.) határozata

a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról

Tovább...

111/2019. (IV.25.) határozata

a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

110/2019. (IV.25.) határozata

a Közrendvédelmi Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

108/2019. (IV.25.) határozata

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

107/2019. (IV.25.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2018. évi, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

106/2019. (IV.25.) határozata

 

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról

 

Tovább...

105/2019. (IV.25.) határozata

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

 

Tovább...

104/2019. (IV.25.) határozata

a 11. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátásáról

Tovább...

103/2019. (IV.25.) határozata

a 2019. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

Tovább...

102/2019. (IV.25.) határozata

a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról

Tovább...

101/2019. (IV.25.) határozata

a Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés megújításáról

Tovább...

100/2019. (IV.25.) határozata

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2019/2020. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszám engedélyezéséről

Tovább...