• Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 17775 hrsz.-ú, kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar, megjelölésű 1194 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található háromszintes (földszint, emelet, tetőtér), Sasvárosi orvosi rendelőben kialakításra került 68,4 m2 nagyságú védőnői helyiséget a határozat mellékletét képező alaprajz szerint (F02, F03, F04, F05, F06, F07 jelű helyiségek) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában foglalt „az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások” közfeladat ellátása érdekében védőnői feladatok végzése céljából határozatlan időre ingyenes használatba adja a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (Érd, Felső u. 39-41.) részére.
  • A Közgyűlés a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (Érd, Felső u. 39-41.) alapító okiratát az 1. pont szerint körülírt telephellyel kiegészíti.
  • A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti használatba adásról és az üzemeltetési költségek viseléséről szóló megállapodást, valamint az intézmény alapító okiratának módosítását aláírja.

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester