• Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 17775 hrsz.-ú, kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar, megjelölésű 1194 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található háromszintes (földszint, emelet, tetőtér) Sasvárosi orvosi rendelőben kialakításra került 36.68 m2 nagyságú fiókgyógyszertár helyiségeket a határozat mellékletét képező alaprajz  szerint (F08, F09, F10, F11 jelű helyiségek) gyógyszertár működtetése céljából határozatlan időre 85.000,- Ft+Áfa/hó bérleti díj ellenében bérbe adja a Szeitl Ignácné dr. Gyógyszertára Egyéni Cég (képviseli: Szeitl Ignácné dr., Érd, Kossuth Lajos út 102.) részére.
  • A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a használó az 1. pontban körülírt ingatlant székhelykén illetve telephelyként használja és azt a hatósági nyilvántartásokban is feltüntesse.
  • A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti bérbeadásról és az üzemeltetési költségek viseléséről szóló megállapodásokat aláírja.

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester