Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

 

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához 2022. évre 215.340.000 forint önkormányzati forrást biztosít.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester