1.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. március 21-én megkötött vagyonkezelési szerződést módosítja oly módon, hogy az érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42. szám alatti ingatlan vagyonkezelője – az állami közfeladat ellátásban fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) számú kormányrendelet 15. § (1) bekezdés értelmében – a Ceglédi Tankerületi Központ lesz.

 

2.) A Vagyonkezelő biztosítja az ingatlanban a nyugdíjas klub, illetve a Magtár Néptánccsoport működéséhez az ebédlőt és a régi tornatermet. Az ezzel kapcsolatos közüzemi költségek megosztásáról a tulajdonos önkormányzat és a vagyonkezelő külön szerződésben állapodnak meg.

 

3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt módosításokkal kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő:         a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester