Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

24/2022. (II. 24.) határozat 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés kötés

24/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés kötéséről

Tovább...

25/2022. (II. 24.) határozat 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

25/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Tovább...

26/2022. (II. 24.) határozat Központi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

26/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Központi  Ügyelet  2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

27/2022. (II. 24.) határozat Fogorvosi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

27/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Fogorvosi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

28/2022. (II. 24.) határozat Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapítása

28/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról

Tovább...

29/2022. (II. 24.) határozat az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére munkáltatói kereset kiegészítés fedezetének biztosítása

29/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére munkáltatói kereset kiegészítés fedezetének biztosításáról

Tovább...

30/2022. (II. 24.) határozat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak részére cafeteria juttatás biztosítása

30/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak részére cafeteria juttatás biztosításáról

 

Tovább...

36/2022. (II. 24.) határozat a tanácsnok megválasztásáról szóló 209/2019. (XI. 05.) számú határozat visszavonása

36/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a tanácsnok megválasztásáról szóló 209/2019. (XI. 05.) számú határozat visszavonásáról

 

Tovább...

37/2022. (II. 24.) határozat a környezetvédelmi alap 2022. évi felhasználása

37/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a környezetvédelmi alap 2022. évi felhasználásáról

Tovább...

39/2022. (II. 24.) határozat az Érd, Szövő utca 76–82. alatti ingatlancsoporttal (helyrajzi szám: 1409, 1410, 1411 és 1381) kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése

39/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd, Szövő utca 76–82. alatti ingatlancsoporttal (helyrajzi szám: 1409, 1410, 1411 és 1381) kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötéséről

Tovább...

40/2022. (II. 24.) határozat a 13745 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett NEMZ-N-22-0016. számú „Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatás” megvalósulása érdekében a tulajdonosi hozzájárulás megadása

40/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a 13745 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett NEMZ-N-22-0016. számú Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatás” megvalósulása érdekében a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Tovább...

41/2022. (II. 24.) határozat az érdi 4. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala

41/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az érdi 4. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Tovább...

42/2022. (II. 24.) határozat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása

42/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának

ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

 

Tovább...

43/2022. (II. 24.) határozat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásáról szóló 264/2021. (XI.25.) határozat módosítása

43/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásáról szóló 264/2021. (XI.25.) határozat módosításáról

Tovább...

44/2022. (II. 24.) határozat rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése

44/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről

Tovább...

45/2022. (II. 24.) határozat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben tulajdonosi hozzájárulás megadása

45/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Tovább...

47/2022. (II. 24.) határozat súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indítása

47/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról

Tovább...

48/2022. (II. 24.) határozat a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

48/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

49/2022. (II. 24.) határozat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

49/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

50/2022. (II. 24.) határozat s Sport Bizottság 2021. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

 

50/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Sport Bizottság 2021. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

2022.02.24

60/2022. (II. 24.) határozat az Érdi Művészeti Díj 2022. évi adományozása

60/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Művészeti Díj 2022. évi adományozásáról

Tovább...

59/2022. (II. 24.) határozat a Csuka Zoltán Díj 2022. évi adományozása

59/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Csuka Zoltán Díj 2022. évi adományozásáról

 

Tovább...

58/2022. (II. 24.) határozat az Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat 2022. évi adományozása

58/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat

2022. évi adományozására

Tovább...

57/2022. (II. 24.) határozat az Érdi Tudományos Díj 2022. évi adományozása

57/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Tudományos Díj 2022. évi adományozásáról

 

 

Tovább...

56/2022. (II. 24.) határozat az Érd Városáért Kitüntetés 2022. évi adományozása

56/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Városáért Kitüntetés 2022. évi adományozásáról

Tovább...

55/2022. (II. 24.) határozat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím 2022. évi adományozása

 

 

 

55/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím 2022. évi adományozásáról

Tovább...

61/2022. (II. 24.) határozat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

61/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról

Tovább...

54/2022. (II. 24.) határozat alapítványi forrás átadása

54/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

alapítványi forrás átadásáról

 

Tovább...

53/2022. (II. 24.) határozat a közgyűlés 2022. évi márciusi rendes ülésének eltérő időpontban történő megtartása

53/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a közgyűlés 2022. évi márciusi rendes ülésének eltérő időpontban történő megtartásáról

 

Tovább...

52/2022. (II. 24.) határozat a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

52/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

Tovább...

51/2022. (II. 24.) határozat a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

51/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Tovább...

50/2022. (II. 24.) határozat s Sport Bizottság 2021. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

 

50/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Sport Bizottság 2021. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

49/2022. (II. 24.) határozat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

49/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

48/2022. (II. 24.) határozat a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

48/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

47/2022. (II. 24.) határozat súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indítása

47/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról

Tovább...

46/2022. (II. 24.) határozat polgármester 2022. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

46/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a polgármester 2022. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról

Tovább...

45/2022. (II. 24.) határozat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben tulajdonosi hozzájárulás megadása

45/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Tovább...

44/2022. (II. 24.) határozat rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése

44/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről

Tovább...

43/2022. (II. 24.) határozat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásáról szóló 264/2021. (XI.25.) határozat módosítása

43/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásáról szóló 264/2021. (XI.25.) határozat módosításáról

Tovább...

42/2022. (II. 24.) határozat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása

42/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának

ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

 

Tovább...