Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 30/2016. (II. 26.) határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozatával módosítja, egyúttal annak – a határozat mellékletét képező – egységes szerkezetbe foglalt szövegét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdése alapján jóváhagyja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester