1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján testvérvárosi kapcsolatot létesít Kolín (Cseh Köztársaság) városával.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a testvérvárosi kapcsolat létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodást Kolín város képviselőjével aláírja. A testvérvárosi kapcsolat keretében lebonyolítandó programok, rendezvények költségvetési fedezete 1.600.000 Ft összeghatárig a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre áll, a további kötelezettségvállalások fedezete az általános tartalék terhére biztosítható.

 

 

Határidő:         megállapodás aláírására - 2022. április 29.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester