Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja és 42. § 8. pontja, valamint a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján – az alábbi közterület elnevezéséről dönt:

 

Gyurgyalag utca (26188 helyrajzi szám).

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges eljárást indítsa meg, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő:        azonnal, illetve a határozat kézbesítésre 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester