Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 13745 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett NEMZ-N-22-0016. számú, „Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatása” megvalósulása érdekében a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló 40/2022. (II. 24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 15. §  (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Érd belterület 13745 helyrajzi számú, kivett óvoda, udvar minősítésű, 1432 m² nagyságú, természetben a 2030 Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulást ad Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkezelő részére abból a célból, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett NEMZ-N-22-0016. számú, Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatása” című kiírás szerint 90.000.000,- Ft összegű támogatásra a támogatási szerződés megkötése megvalósuljon.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester