Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 67. § (7) bekezdése alapján, a nevelőtestület több mint kétharmadának egyetértésével, az Érdi Szivárvány Óvoda (Érd, Hegesztő utca 2-8.) intézményvezetői feladatainak ellátásával, pályázat kiírása nélkül

2022. augusztus 16-ától – 2027. augusztus 15-éig

Vincze Beátát bízza meg.

Vincze Beáta illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. és 8. melléklete, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet alapján a Pedagógus II. fokozat 5. fizetési kategória, így a fokozathoz és kategóriához tartozó garantált illetmény összesen bruttó 314.650,- Ft, intézményvezetői pótlék 345.100,- Ft, ágazati szakmai pótlék 62.930,- Ft, valamint önkormányzati rendelet alapján 40.000,- Ft, azaz mindösszesen: bruttó 762.700,- Ft.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve 2022. augusztus 16.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester