Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a nyári szünidei gyermekétkeztetést 2022. június 16. napjától 2022. augusztus 31. napjáig – összesen 55 munkanapon át – biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezet a 2022. évi költségvetésben biztosított.

 

 

Határidő:         határozat közlésére – a határozatban foglaltak szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester