Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről szóló 485/2022. (XI. 30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt fenntartói feladatkört érintő ügyekben – a Közgyűléstől átruházott hatáskörben – eljárjon.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az e határozat szerinti átruházott hatáskörben meghozott döntéséről a Szociális és Egészségügyi Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztassa.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester