Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján „Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény” elnevezéssel 2023. március 1. napjával költségvetési szerv megalapításáról határoz, annak alapító okiratát a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat Közgyűlés nevében történő aláírására, egyúttal felhívja mindazon intézkedések haladéktalan megtételére, melyek az intézmény Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő nyilvántartásba vételéhez szükségesek.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester