Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között 2014. február 28. napján létrejött és 2014. november 27. napján módosított tagikölcsön-szerződés módosítását az alábbiak szerint:

 

A tagi kölcsön, valamint annak járulékainak visszafizetési határideje: 2024. december 31.

 

A tagikölcsön-szerződés fenti módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhívja a polgármestert és a társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjanak a tagikölcsön-szerződés módosításának elkészítéséről és aláírásáról.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalommal készült szerződésmódosítás aláírására.

 

 

Határidő:         2022. december 15.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester, Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester