3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

              Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

Dr. Csőzik László: Kérdezem, hogy a bizottságok hogyan szavaztak az előterjesztésről? A Jogi és Közbiztonsági Bizottság biztosan tárgyalta az előterjesztést.


Csornainé Romhányi Judit, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökhelyettese: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a határozati javaslat „A” változatára 3 igen és 3 tartózkodással szavazott, a „B” változatra pedig 6 tartózkodással.


Dr. Bács István képviselő ügyrendi: Annyit pontosítanék, hogy a Jogi és Közbiztonsági Bizottság egyik javaslatot sem fogadta el.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az azért jó, mert nekem van egy harmadik javaslatom, amit most fogalmaztam meg az ülés előtt és remélem, hogy tetszeni fog, mégpedig azért, mert nem egy végső döntést tartalmaz. Ez egy unortodox javaslat. Nem nagyon volt még ilyen, legalábbis a hivatal vezetői nekem azt mondták némileg idegenkedve tőle, hogy ilyen még nem volt, de én azt mondom, hogy azért próbáljuk ki, mert ez az egész egy negatív dilemma. Tehát egyik se jó, másik se jó más-más okokból. Ha az „A” változatot választjuk, akkor kiöntjük a fürdővízzel együtt a gyereket is, hiszen a haszonélvezeti jog megszüntetését úgy fogadtuk el, hogy abban a megállapodásban alapítottunk egy ingyenes használati jogot, így az is menne a kukába. Ez nem jó, nem helyes, mert hogyha most ezt a határozatot megszüntetjük, semmis ugyan nem lesz, de megtámadható igen. A bíróságig úgy jutunk el, hogy valószínűleg a hölggyel nem fogunk majd dűlőre jutni, mivel neki nem érdeke ezt visszaállítani, nem lesz egy konszenzuális szerződés, haszonélvezeti jog újra alapítás, tehát a bíróság mondja ki. Annak a kimenetele kétséges. Kétséges, hogy ki tudjuk-e kényszeríteni bírói úton a haszonélvezeti jog visszaállítását. A másik oldalról viszont az ingyenes használati jog, amit kikötöttünk az akkor ugyanúgy megszűnik, tehát ez nem jó. Ezért az én határozati javaslatom az úgy szólna, hogy a Közgyűlés megtárgyalta a Kormányhivatalnak ezt a törvényességi felhívását és ezzel kapcsolatban felhívjuk a tisztelt Kormányhivatal figyelmét arra, hogy a határozat visszavonása esetén az annak a felhatalmazása alapján megkötött, a haszonélvezeti jog törléséről szóló megállapodás semmisségét csak vagy kizárólag bíróság mondhatja ki, az eljárás kimenetele pedig nem garantálható. A határozat visszavonása esetén viszont a háziorvosi feladatellátásra kikötött ingyenes használati jog is megszűnne, ami az önkormányzat számára így közvetlen vagyonvesztést jelentene. Mindezen okok miatt - és innentől kezdve szokatlan, unortodox -, a Közgyűlés kéri a Kormányhivatalt, hogy a törvényességi felhívását vizsgálja felül. A Közgyűlés felkér engem, mint polgármestert, hogy a Kormányhivatalt a döntés meghozataláról tájékoztassam, de ugye itt arról van szó, hogy én most azt feltételezem, hogy ezt a körülményt vagy nem vizsgálta, vagy nem gondolta át ilyen súllyal a törvényességi felügyeletet ellátó szerv. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nekünk az is kötelességünk, hogy ne idézzünk elő egy szolgai módon történő törvényességi felhívásnak való elégtétellel egy olyan helyzetet, amiben akár akaratunkon kívül vagyonvesztés következik be, tehát visszadobnám a labdát. Ha kell, főispán úrral most már, mivel lement ez az eljárás ennyiben tudok egyeztetni. Ebben én azt gondolom, hogy egy további kör szükséges, mivel ha eleget teszünk a felhívásnak, akkor egyáltalán nem garantálható, hogy meg tudjuk tartani a használati jogot és majdnem biztos szinte, hogy a haszonélvezeti jog nem tud automatikusan semmiképpen visszaállni, bírósági úton meg kétesélyes. Ezért azt gondolom, most célravezető oknak, mert mind a két variációnak, az „A”-nak és a „B”-nek is van előnye, hátránya, de ennek talán nincs, most. Ezzel szerintem megint egy gordiuszi csomó átvágása következhet be.


Simó Károly képviselő: Egy mondatban egyetértek polgármester úrral, a másikban meg nem. Abban egyetértek, hogy nem idézhetünk elő vagyonvesztést az önkormányzatnak. Azzal viszont nem értek egyet, hogyha visszavonnánk a határozatunkat, akkor vagyonvesztést idéznénk elő. Az októberi Közgyűlésen - mindannyian emlékszünk -, pár perccel vagy fél órával az ülés előtt kaptunk egy előterjesztést és esély nem volt arra, miközben kezdődött a Közgyűlés, hogy ennek alaposan utánanézzünk, hogy miről is szól ez az egész. Akkor elhittük azt, hogy amit a hivatal, polgármester úr javasol, az úgy van. Mint utólag kiderült, ezt hiba volt elhinni, mert egyáltalán nem úgy van. Úgyhogy személy szerint megszavaztam ezt az októberi közgyűlési javaslatot, de hibának gondolom, hogy megszavaztuk, nem voltunk minden információ birtokában. Azt gondolom, hogy a hivatalnak akkor fel kellett volna, hogy tárja azt a körülményt is, hogy hogyan született az eredeti megállapodás, és hogyha ezt akkor ismertük volna, bizonyára másképp döntöttünk volna. Itt az alkalom, hogy ezt a hibás döntés most reparáljuk, ugyanis a Szirt Invest Kft., ennek a cégnek a jogelődje tulajdonképpen kapott egy vagyonértékű jogot. Az volt a gazdasági konstrukció ebben az egészben, hogy ha egymással szembe állítjuk, hogy ő kapott egy pénzben kifejezhető értéket, hogy ott létesíthetett egy adott konstrukcióban egy gyógyszertárat, annak nyilván minden gazdasági előnyével, cserébe pénzben kifejezhető értéke van, hogy valahány évre az önkormányzatnak biztosított egy haszonélvezeti jogot. Ezt a haszonélvezeti jogot nem veszíthetjük el. 2009-ben emlékeim szerint, amikor ez az alapdöntés megszületett, akkor a felek megállapodtak abban, hogy kap X forintban kiértékelhető előnyt az adott ingatlantulajdonos cég és cserébe pedig fizet azzal, hogy biztosítja a haszonélvezetet az önkormányzatnak. Azt gondolom, hogyha visszavonjuk a döntést, és ez lenne a feladata a polgármesternek, akkor igenis jogi úton érvényesítse azt, hogy ott az a haszonélvezet megmaradjon. Meggyőződésem, hogy jogalap nélküli gazdagodás, egyebek is felmerülhetnek, tehát nem hivatkozhat az ellenérdekelt fél arra, hogy az a haszonélvezet megszűnt, mert akkor azt jelentené, hogy az önkormányzat kevesebbet kap, mint 2009-ben megállapodtak. Javasolnám, hogy a meggyőződésem szerint hibás döntést, amire felhívta a figyelmünket a Kormányhivatal, azt visszavonjuk és megbízzuk a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával szemben érvényesítse, ha kell, először nyilván tárgyalásos úton hívja fel a figyelmet, hogy jogalap nélkül nem gazdagodhat, és ha nem, akkor egyéb tárgyalásos úton, vagy jogi úton, de biztosítsa azt, hogy az az önkormányzat részére rendelkezésre álljon.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ennek a következő körben jön el az ideje, ugyanis ez nem garantálható, tehát ezt most a képviselő úr gondolja, de a jog nem így működik a bíróságokon. Ezt nem lehet előre garantálni, nagyon könnyen előfordulhat egy olyan helyzet, hogy két szék közt a pad alá esünk. Én ezt akarom elkerülni, semmi mást, mert abban a szerződésben, amelyet kötöttünk a gyógyszertárral, megalapítottunk egy ingyenes használati jogot. Nem volt vita abban, senki nem mondta, még az Országos Kórház Főigazgatóság és a Dél-budai Centrumkórház sem, hogy ez egy téves jogi megközelítés. Mindenki abból indult ki, hogy ha elveszik a védőnői hálózat fenntartásának a kötelezettségét, akkor megszűnik a haszonélvezeti jog is. Mi erre az esetre gondoskodtunk egy legalább ilyen erős jogosítványról, hogy akkor a háziorvosok részére ezt biztosítsuk. Szerintem most ez azért lenne korai, mert a kockázat fennmaradna. Az a kockázat fennmaradna, hogy nem vezet eredményre a perlés, ami mondjuk 2-2,5 éves folyamat. Simán arra az álláspontra helyezkedhet a bíróság, hogy pacta sunt servanda, miért nem akkor gondolta át az önkormányzat, miért nem akkor gondolta át a kórház, miért nem akkor gondolta át az Országos Kórház Főigazgatóság, tehát ez egy kormányhivatali jogi álláspont. Ez csak egy jogi álláspont, tehát nem mehetünk biztosra, ellenben ha most hatályon kívül helyezzük, akkor biztos, hogy a szerződés megszűnik. Ha a szerződés megszűnik egy szavazással, akkor utána az pillanatokon belül megtámadhatóvá válik a bíróságon, tehát ezt a fajta kockázatot szeretném elkerülni. Ezt nem akarom futni, ha már ez a helyzet előállt, amiről egyikük sem tehet azt gondolom, tehát mi ebben a legnagyobb jóindulattal mentünk bele és ti is megszavaztátok természetesen, mert egy pillanatig nem volt ez kétséges.


Simó Károly képviselő: Az utolsó mondatokkal vitatkoznék, mert mint mondtam, én azt gondolom, hogyha kellő előkészítés lett volna, akkor teljesen más lett volna a döntést. Azt gondolom, hogy nem úgy van, hogy belementünk. Szerintem ott alaposabban elő kellett volna készíteni és nem percekkel a Közgyűlés előtt előterjeszteni, utánanézni. Mondjuk ez a múlt, most próbáljuk meg megoldani ezt a helyzetet. Miért kell visszavonni a teljes határozatot? Azt gondolom, hogy legyen az, hogy mindenképpen legyünk birtokon belül, tehát legyen ott az új háziorvosi rendelő, azt a részét a határozati javaslatnak ne vonjuk vissza. Vonjuk vissza azt a részét - igazából sajnos megint nincs előttünk, de mindjárt meg fogom keresni, hogy hogy szólt maga az a határozat -, ami tulajdonképpen felhatalmazta a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a tulajdonossal. Igazából még csak nem is döntöttünk arról, hogy mi ezt tudomásul vesszük, hanem azt mondtuk, hogy a polgármester tárgyaljon a tulajdonossal. Nem tudom, nincs előttem, tehát elképzelhető, hogy nem így van, kérem, hogy javítson ki bárki, de én azt gondolom, hogy azt a részét mindenképp tartsuk meg, hogy legyen az önkormányzat birtokában, ha kell, akkor orvosi rendelő és párhuzamosan induljunk el jogi úton, hogy igenis ez nem szűnt meg, nem szűnhetett meg, hisz akkor az önkormányzatnak ez vagyonvesztés lenne.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Képviselő úr, ezzel a mai javaslattal, amivel ma élek még jobban bebiztosítjuk magunkat. Nem értem ezt a vonakodást, ne legyünk már ennyire szervilisek, nekünk is lehet jogi álláspontunk. A Kormányhivatal törvényességi felhívásának szövegében nem találok arra vonatkozóan érdemi megjegyzéseket, hogy átvizsgálta volna ezt a körülményt. Pont erre akarom felhívni a figyelmét, mert könnyen lehet, hogy más belátásra jut, és itt ez a lényeg. Ha nem jut más belátásra, akkor természetesen menet közben lehet kezelni ezt a kérdést, tárgyalni a gyógyszertár tulajdonossal, olyan megoldást találni, ami mindenkinek jó. Hadd ne mondjam, hogy nem mi állítottunk elő olyan helyzetet, hogy a felek között elmérgesedett a vita és ennek köszönhetően hiába ajánlottam fel az önkormányzat segítségét, azt a Dél-budai Kórház nem fogadta el. Azt mondták, hogy oda ők nem mennek vissza. Ugye ez volt a fő gond, erre azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy e mögött ott tátong ez a mély seb, hogy kipenderítették se szó, se beszéd onnan a védőnőket, lehozták ide 6 kilométerrel lejjebb és szeretném, hogyha visszakerülhetnének Parkvárosba. Azt gondolom, hogy ez a folyamat, ez hozzásegít minket. Hogyha most ripsz-ropsz ennek így hirtelen, föltett kézzel eleget teszünk, noha van bőven jogi muníciónk, hogy konzultációkba kezdjünk a Kormányhivatallal. Noha tudom azt, hogy a törvényességi felhívási eljárásokban nem egy kontradiktórius eljárásról van szó, tehát egyoldalú. De azért azt szabad legyen már feltételezem, hogyha egy három oldalas leiratban egy árva szó se hangzik el egy nagyon fontos érdemi olyan tényről, információról, körülményről, amin keresztül azért jobb belátásra lehet bírni egy szervet, vagy legalább a segítő közreműködését kérni, hogy álljon meg a menet, nehogy már a Pest Megyei Kormányhivatal hatására állítsunk elő egy vagyonvesztéses helyzetet. Szerintem ezt tartsuk fent magunknak, ezzel semmi baj nem történik, ez egy udvarias jelzés a Kormányhivatal felé, hogy nekünk egyrészt van egy másik jogi álláspontunk, másrészt azt szeretnénk, hogyha a Kormányhivatal erre a körülményre hivatkozva még egyszer átgondolná a felhívás tartalmát, és ha átgondolta és fenntartja, az egy teljesen más helyzet, akkor lehet úgy dönteni, ahogy a képviselő úr mondja, és ahogy eredetileg én is gondoltam. Egyébként meg a rendelkezésre álló időt fel lehet használni arra, hogy akár konzultáljunk is a felek közt. Ennyit tudok elmondani erről.

 

T. Mészáros András képviselő ügyrendi: Frakciószünetet kérek, meg kell tárgyalnunk a frakción belül.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megadom a lehetőséget, a szünetnek helyt akarok adni.


Dr. Bács István képviselő ügyrendi:
Azt kérném, hogy még előtte legyen szíves polgármester úr írásban odaadni a javaslatát, hogy meg tudjuk azt beszélni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Rendben, átküldöm. 

 

SZÜNET

 

Szünet után a Közgyűlés folytatja ülését.

 

Simó Károly képviselő: Előkerestem azt a határozati javaslatot, aminek a visszavonásáról vagy fenntartásáról szavazunk. Két pontja van, az egyik az a döntés, mely megszünteti a haszonélvezeti jogot. A Kormányhivatal az mondta, hogy ezt nem szüntethettük volna meg, mert ez azt jelentené, hogy elvontuk a védőnői szolgálat ellátáshoz szükséges dolgokat. Mi önként nem tehetünk ilyet. Arra tettem javaslatot, hogy a határozati javaslat 2. pontját tartsuk fent, tehát dönthetünk úgy, hogy csak az 1. pontot vonjuk vissza, ami a Kormányhivatal felhívása szerint nem volt jogszerű. A 2. pontot, melyben azt szeretnénk, hogy a Remin Kft. továbbra is biztosítsa az új háziorvosi praxis ellátásához szükséges helyiséget - amit polgármester úr is mondott, hogy fontos lenne fenntartani - ezt, ne vonjuk vissza. Egyébként polgármester úr folyamatosan tárgyalni kell, hogy kialakuljon egy olyan konszenzus, ami minden érintett félnek, mind a tulajdonosnak, mind az önkormányzatnak, mind pedig a feladatban résztvevő szervezetnek megfelel. Abban maximálisan egyetértek, hogy vissza kell, hogy kerüljön - ezért is mondtam, hogy nem volt jól előkészítve - a törvény nem azt mondja, hogy kizárólag az államnak van feladata a védőnői tevékenység ellátásában, a törvény azt mondja, hogy az államnak és az önkormányzatnak. A mi feladatunk jelen pillanatban az, hogy biztosítsuk a védőnői szolgálat ellátásához szükséges infrastrukturális feladatokat, ennek igyekezzünk eleget tenni, ezért javaslom azt, hogy a határozatból az 1. pontot vonjuk vissza, a 2. pontot viszont ne.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nekem erről az a véleményem, hogy a „C” javaslatba ez is belefér, és kezeli ezt a helyzetet, a másik pedig, hogy a képviselő úr említette az önkormányzat felelősségét-, illetve lehetőségeit a helyzet megoldásában. Szóval van, vissza fogjuk vinni a védőnőket Parkvárosba akárki ellenében is.

 

Szűcs Gábor képviselő: Meggyőződésem hogy az októberi közgyűlésen felelős és vagyonmentő döntést hozott az önkormányzat. Az, hogy a Fidesz kormány egy hajnali jogalkotási mámorban egy rossz jogszabályt hoz, amibe tönkreteszi a védőnői rendszert Magyarországon és veszélyezteti több száz családnak és kisgyermeknek az ellátását, és semmibe nem gondol bele. Miután ez megtörténik, annak ellenére, hogy a város még anyagi felelősséget is vállalt volna, illetve anyagi segítséget is adott volna, egyik percről a másikra elköltözteti hat kilométerrel arrébb a védőnői körzetet. Az, hogy ennek egyéni gazdasági érdekei voltak, vagy mi ösztönözte ezt a döntést, ki fog derülni, de a közgyűlésen kétszer volt bent olyan döntési javaslat, amiben ez teljesen nyilvánvaló volt, ezért nem állja meg, hogy akkor úgy szavazott, képviselő úr, hogy igazából nem tudta miről szavaz. Erre az előző ciklusban képviselő úr olyanokat mondott az akkori ellenzéki felszólalóknak, hogy el kell olvasni az előterjesztést. Hozzáteszem a Dél-Budai Centrumkórház aláírta a megállapodást az önkormányzattal, és miután ráeszmélt a Kórházi Főigazgatóság és a Dél-Budai Centrumkórház, hogy a Kormány ugyan hozott egy döntést, csak hozzá pénzt nem mellékelt, ezután egy nyakatekert politikai állásfoglalást adott ki a Kormányhivatal. A véleményem az, hogy a Kormányhivatal egy politikai nyilatkozatot adott ki ebben a tekintetben, és nem vizsgálta meg, - ahogy polgármester úr is fogalmazott - minden részletét ennek az ügynek. Miután ráeszmélt a Dél-Budai Centrumkórház arra, hogy ennek nincs finanszírozása, ezután próbálnak nyakatekert jogértelmezést alkalmazni, miközben, ha a Kormányhivatal álláspontját itt teljességgel elfogadjuk, az az önkormányzat számára káros, és vagyonvesztést okoz, ezért én mindenféleképpen polgármester úr javaslatát támogatnám a „C” verzió tekintetében, mert az az egyetlen jó megoldás.

 

Simó Károly képviselő: Amikor elfogynak a szakmai érvek, akkor jön a politika. Elolvastam, nem volt benne. Ahogy az előző hozzászólásomban is mondtam, nem igaz, hogy rosszabb a Védőnői Szolgálat, jobb lett, az ingatlan tulajdonosa négyszeres árat kért, amit felelős gazdálkodással nem lehet megfizetni. Az önkormányzatnak továbbra is felelőssége ez, örülök, hogy pontosan azt mondta, meg akarja oldani, hajrá oldjuk meg mi, önkormányzat, hogy legyen Parkvárosban a védőnői szolgálat. Az októberi döntéssel kapcsolatban hozzáteszem, hogy ha önként nem megyünk abba bele, hogy megszüntetjük a haszonélvezeti jogot, akkor a tulajdonosnak kellett volna perelni minket, ez esetben mondhattuk volna, hogy vagyonvesztés történik, illetve jogalap nélküli gazdagodás. Miután nem lettünk kellőképpen tájékoztatva, egy ad-hoc előterjesztés érkezett akkor, nem tudtuk megfelelően mérlegelni, sajnos megszületett ez a döntés, most van alkalom ezt reparálni, tehát vissza kellene vonni ezt, az októberben hibás döntést.


Szűcs Gábor alpolgármester: Még egyszer hangsúlyoznám, polgármester úr külön levélben fordult a Dél-Pesti Centrumkórházhoz és Kórházi Főigazgatósághoz, hogy az önkormányzat akár a bérleti díjba is beszáll, pont azért, hogy a Parkvárosban élőknek ne kelljen 6 kilométert menni. Ehelyett mit csinál a kórház, ha már szakmai érveknél vagyunk? Mi indokolja szakmailag azt, hogy 6 kilométerrel arrébb viszik az ellátást? Én ilyen érvet erre nem tudok, sem szakmait, egyedül csak politikai érvet tudnék, és ez a szégyen, tisztelt képviselőtársam, hogy a Dél-Budai Centrumkórház politikai alapon működik, és ez az egész védőnői államosításra igaz. A legjobb döntéseket helyben lehet meghozni, nem pedig egy elvont centralizált működési struktúrában, ahol olyan emberek hoznak döntést, akik talán még Érden sem jártak, és nemhogy az érdieket, de még a várost sem ismerik. Ez az egész problémája a NER-nek, ezzel a centralizációs politikájával, hogy a helyi képviseletet, a helyi érdekeket nem veszi figyelembe, és zavart teremt, aminek legtöbbször a települések és a településen élők látják a kárát. Ennek kéne véget vetni.

 

T. Mészáros András képviselő: Kevés olyan helyzet van, hogy egyet lehet érteni Szűcs Gábor úrral, annyiban, hogy a legjobb döntéseket helyben lehet meghozni. A helyzet valóban az, hogy hozott már mindenki rossz döntést ebben a folyamatban, és felejtsük is el, mert a problémát, akkor is nekünk kell megoldani, ha mások hozzák a rossz döntéseket, vagy a jó döntéseket. Ezért támogatom Simó Károly képviselőnek azt a javaslatát, hogy a határozati javaslatból az egyik pontot visszavonjuk, a másikat pedig fenntartjuk, mert ez biztosítja azt, amit a „C” javaslatban próbál meg polgármester úr előterjeszteni, viszont a „C” javaslatnak van egy nagyon nagy hátránya. Ha a törvényeket mindig egyértelműen lehetne értelmezni, a törvényt mindenki pontosan értené, akkor se bíróságra, se ügyvédekre nem lenne szükség, de ez nem így történik. Valószínűleg abban a pillanatban, amikor felhívjuk a figyelmét a Kormányhivatalnak arra, hogy tessék átgondolni, hogy miért írt ilyeneket, akkor ott is elkezdődik az az igyekezet, hogy megmagyarázzák, hogy miért jó az ő álláspontjuk, mint ahogy mi is most megpróbáljuk magyarázni, hogy miért jó a mi álláspontunk, és nem a másiké. Azt javaslom, hogy vonjuk vissza részben a határozatot, illetve részben tegyünk eleget a Kormányhivatal azon kívánságának, amely a visszavonást ugyan az egész ügyre vonatkozóan érti, de mi csak az egyik felével tegyük meg ezt. Véleményem szerint Simó Károly javaslata így sokkal egyszerűbb, sokkal áttekinthetőbb és sokkal kezelhetőbb helyzetet teremt, mintsem, hogy most már akkor nemcsak a kórházzal, nemcsak a védőnőkkel, hanem már a Kormányhivatallal is, meg mindenkivel elkezdünk vitatkozni egy olyan hibáért, amit részben mi magunk is elkövettünk.


Szűcs Gábor alpolgármester: Egy mondatában egyetértek frakcióvezető úrral, hogy helyben kell megoldanunk, és nekünk kell megoldani a problémát. Erre tesz igazából polgármester úr javaslatot a „C” verzióban. Eddig is azon volt a város, hogy megoldja a problémát, még ha a probléma előidézésében nem is vett részt. Továbbra is azt javaslom, hogy a „C” változatot - amit polgármester úr legutóbb előterjesztett - támogassa a közgyűlés, mert az az egyetlen felelős és jó döntés.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Egyetértek részben azzal, hogy itt egyetlen egy grémium van, aki ezt meg akarja oldani, és úgy akarja megoldani, hogy Parkvárosban legyenek a parkvárosi védőnők, és ez, az önkormányzat, illetve itt helyben mi, mindannyian. Azért azt ne felejtsük el, hogy a tárgyalások során többször jeleztük, hogy gond lesz ezzel az ingatlannal. Többször jeleztük írásban, szóban is, hogy ezzel teendője van a kórháznak, de ez elment a fülük mellett, ahogy elment az idő is mellettük. A védőnők költöztetése - nem győzöm hangsúlyozni - a kórház döntése volt, tehát az, ahol ők vannak, azt a kórház döntötte el, hogy oda fogja őket költöztetni, a felajánlott segítséget el sem fogadva, azt meg sem várva, hogy egyébként adott esetben parkvárosi helyiséget fel tudjunk egyáltalán ajánlani. Nyilván én is a „C” javaslatot fogom megszavazni, de azt ne felejtsük el, hogy ne legyen kétely senkiben, ha volt olyan testület, vagy volt olyan szereplője a történetnek, aki kizárólag azért dolgozott, hogy Parkvárosban maradhassanak a védőnők, ezek mi voltunk. Egyetértek, hogy a törvényeket nem nagyon lehet helyesen értelmezni, de hogyha a törvényeket nem lehet helyesen értelmezni, az azért alapvetően a törvényalkotó hibája, és innentől mindenki vonja le a következtetéseket. Azt, hogy a védőnői hálózattal most egyáltalán mi folyik az országban, ezeket a törvényeket nem mi hoztuk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Aki képes úgy dönteni, hogy parkvárosból elhozza a védőnőket és leköltözteti őket kényszerűen a központba, az szerintem nem alkalmas a feladat ellátására. Aki a polgármester, mint korábbi feladatellátó által felajánlott segítségnyújtásra még csak nem is válaszol, az nem alkalmas a feladat ellátására. Ennek a feladatnak itt volt jó helye az önkormányzatoknál, becsülettel ellátták a mindenkori önkormányzatok az egész országban ezt a feladatot. Amikor azt hallom a kórház felelős tisztségviselőitől, hogy púp volt a hátunkra, mert nem győzzük, mert nincs kapacitás nálunk, akkor az azt jelzi, hogy rossz döntés volt áttenni a hatáskört és a feladatot olyanra, aki láthatólag nem képes azt ellátni. Ezt a hibás döntést reparálni kéne, az önkormányzatiság újabb megcsúfolása van mögötte, aminek nem mi vagyunk egyébként a kárvallottjai, hanem a kismamák, a betegek, a gyerekek, az anyukák és így tovább, tehát a város lakói ezt kéne jól meggondolni.  Itt látom elsősorban a felelősségünket, ha már ez előállt, akkor bele kell állni, hogy visszacsináljuk ezt a helyzetet, vagy más ingatlant keressünk Parkvárosban, és vissza tud költözni a védőnői hálózat. Azt, hogy van-e mögötte politikai játszma, úgy hallom van, bár igazolni nem tudom. Színezi, fűszerezi a képet, jobbá biztos nem teszi, ezt azért jó, ha tudjuk, de majd időben ki fog derülni, ez is, mint oly sok minden más Érden.

T. Mészáros András képviselő: Azt szerettem volna még elmondani, hogy most vagy meg akarjuk oldani a helyzetet, vagy elkezdjük szidni a törvényalkotót, ami több ezer éves gyakorlat, hogy ügyvédek azóta vannak, amióta törvények vannak, és bírák is azóta vannak, amióta törvények vannak. Az, hogy most szét is vált ez a három dolog, az ugye a felvilágosodás eredménye, de az is nagyon régen volt, ebbe most ne menjünk bele. Ne menjünk abba se bele, hogy alapvetően valóban érthetetlen, hogy miért akarták lehozni őket, hiszen azért épültek így az orvosi rendelők, hogy mellette ott legyen rögtön a védőnői szolgáltatás, és mindegyik orvosi rendelő mellett ott is van, tehát így is épültek, szántszándékkal csináltuk ezt így akkoriban, amikor még az önkormányzat volt a felelős. Amikor olvassuk, hogy a határozat visszavonása esetén viszont a háziorvosi feladat-ellátási kikötött használati jog is megszűnne, ezt a problémát oldaná meg az, amit Simó Károly képviselő javasolt. Ha a „C” javaslatba ezt be tudnánk építeni, akkor a Simó Károly javaslata alapján ez a probléma megoldódna. Utána maradhatna az, hogy csak részben tudunk egyetérteni a törvényességi felhívással, és további részében a törvényességi felhívást vizsgálja felül és reparálja, hogy az nekünk is megfeleljen. Ezért gondolom azt, hogy a Simó Károly képviselő által benyújtott javaslat kiegészítő módon valóban erősíthetné „C” változatot.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Frakcióvezető úr értem, majdnem jó, de a „C” javaslat ennél tágabb mozgásteret biztosít, ha kiderül, hogy azt szűkíteni kell, akkor bejöhet ez, amit Önök vagy ti javasoltok.


Dr. Bács István képviselő: A 2010-es évek előtt ez az egészségházas modell egész Magyarországon elterjedt volt és gondolom több önkormányzat is ugyanebben a cipőben jár, mint mi, tehát mit lehet róla tudni, hogy mások ezt, hogy oldották meg? Gondolom, nem mi vagyunk a 3000 önkormányzat közül az egyetlen, aki a védőnők kapcsán most erre a pozícióra kényszerült, hogy nem tud olyan megfelelő döntést hozni, az mindegy, hogy kinek a hibájából most, de lényeg az, hogy mi az országos gyakorlat erre?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nemrég ezt a kérdést, én is feltettem pár illetékesnek, azt mondták, hogy az ő tudomásuk szerint egyedül Érd van ilyen helyzetben. Ezt nem tudom elhinni, ehhez valóban túl sok az önkormányzatok száma Magyarországon, de utánanézünk. Nem tudok más olyan problémáról, helyzetről, ami hasonlatos lenne a miénkhez. Amúgy amikor elindult ez az egész, tényleg megállapodtunk, ugye júniusban vagy júliusban tárgyalta a Közgyűlés ezt az egész témát, hogy a védőnők átkerülnek, több oldalas megállapodást írtunk alá, amiben van egy olyan passzus, hogy nyomatékkal felhívjuk a kórház figyelmét arra, hogy az 5 telephely közül 4 a miénk, az 5. esetében viszont sajátos helyzet áll elő, mert magántulajdonban van. Akkor mindannyian ezt a problémát jogilag azonosan kezeltük, ugyanúgy értelmeztük, tehát ehhez képest, ahogy fogalmaztam ebben az előterjesztésben egy teljesen újszerű megközelítéssel rukkolt elő a Kormányhivatal. Felteszem a „C” verziót szavazásra.

 

Az előterjesztett határozati javaslat:

„HATÁROZATI JAVASLAT „A”

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívását megtárgyalta és a törvényességi felhívással érintett Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatáról és a fennálló haszonélvezeti jog megszüntetéséről szóló 320/2023. (X. 26.) határozatát visszavonja.
 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelen döntés megküldésével tájékoztassa.
 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal az eredeti állapot visszaállítása érdekében.”

 

Ennek elutasítása esetén:

 

HATÁROZATI JAVASLAT „B”

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú, az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatáról, és a fennálló haszonélvezeti jog megszüntetéséről szóló 320/2023. (X.26.) közgyűlési határozatra vonatkozó törvényességi felhívását megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 320/2023. (X.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1 arányú tulajdonát képező érdi 6525/A/3 helyrajzi számú, természetben Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti rendelő albetéten fennálló haszonélvezeti jogának a védőnői önkormányzati alapellátási feladat megszűnésére tekintettel történő megszűnését tudomásul veszi.”

 1. A döntés feltételeként a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak újabb háziorvosi körzet kialakítása esetén vállalnia kell, hogy a fenti albetétben a feladatot ellátó személyeknek ingyenes használati jogot biztosít a háziorvosi praxis ellátásnak időtartamára.
 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges megállapodást aláírja.”
 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelen döntés megküldésével tájékoztassa.

Határidő:        döntés továbbítására – Mötv. 134. § (1) szerint 

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

HATÁROZATI JAVASLAT „C”

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívását megtárgyalta és a törvényességi felhívással érintett Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatáról és a fennálló haszonélvezeti jog megszüntetéséről szóló 320/2023. (X. 26.) határozatával kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a Tisztelt Kormányhivatal figyelmét:

A határozat visszavonása esetén annak felhatalmazása alapján megkötött, a haszonélvezeti jog törléséről szóló megállapodás semmisségét csak bíróság mondhatja ki, az eljárás kimenetele pedig nem garantálható. A határozat visszavonása esetén viszont a háziorvosi feladatellátásra kikötött használati jog is megszűnne, ami az önkormányzat számára közvetlen vagyonvesztést jelentene.

 1. Mindezen okok miatt a Közgyűlés kéri a Kormányhivatalt, hogy a fenti törvényességi felhívását vizsgálja felül.
 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelen döntés megküldésével tájékoztassa.

Határidő:        döntés továbbítására – Mötv. 134. § (1) szerint 

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

44/2024. (I. 30.) határozata

 

A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú

törvényességi felhívásának megtárgyalásáról

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívását megtárgyalta és a törvényességi felhívással érintett Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatáról és a fennálló haszonélvezeti jog megszüntetéséről szóló 320/2023. (X. 26.) határozatával kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a Tisztelt Kormányhivatal figyelmét:

A határozat visszavonása esetén annak felhatalmazása alapján megkötött, a haszonélvezeti jog törléséről szóló megállapodás semmisségét csak bíróság mondhatja ki, az eljárás kimenetele pedig nem garantálható. A határozat visszavonása esetén viszont a háziorvosi feladatellátásra kikötött használati jog is megszűnne, ami az önkormányzat számára közvetlen vagyonvesztést jelentene.

 

 1. Mindezen okok miatt a Közgyűlés kéri a Kormányhivatalt, hogy a fenti törvényességi felhívását vizsgálja felül.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelen döntés megküldésével tájékoztassa.

 

Határidő:        döntés továbbítására – Mötv. 134. § (1) szerint 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik