4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Új háziorvosi körzetek létrehozására vonatkozó javaslat

Előadó:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy egy új háziorvosi és egy új gyermekorvosi körzet létrehozását kezdeményeznénk a NEAK-tól.

 

Simó Károly képviselő: Alapvetően támogatom az előterjesztést olyannyira, hogy 2021-ben, tehát lassan 3 éve ezt be is terjesztettem. Akkor azt mondták, hogy még nem kívánnak foglalkozni ezzel. Az a különbség, hogy akkor még dönthetett az önkormányzat róla, ma már csak kezdeményezhetjük ezt. Remélem, hogy valóban komoly a szándék és nem csak egy újabb konfliktushelyzetet akarnak előállítani a kormányzattal, hisz ezekre a háziorvosi körzetekre szükség lenne. Tegnap délután 18 óra körül tudtam elolvasni az előterjesztést, azután beszéltem több háziorvossal telefonon, e-mailben és egyéb módon. Alapvetően azt gondolják a háziorvosok, hogy vannak olyan területei a városnak, ahol ez indokolt lenne. Bizonyára, akinek több adat áll rendelkezésére az tudja, hogy melyek azok a területek, praxisok, ahol ez megoldható lenne. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy aki ezeket az egyeztetéseket a Hivatal részéről lefolytatja, az minél hamarabb kezdje el, nehogy egy jó szándék félremenjen azért, mert nem volt megfelelő a kommunikáció az érdi háziorvosokkal. Az érintett háziorvosok ebbe belemennek-e, mit szólnak a praxisosztáshoz? Van-e erről információ?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Most ezt a háziorvosok mondták vagy a lakosok? Mert ha a háziorvosok, akkor lehet, hogy ugyanazokkal a személyekkel beszélgettünk. Van egy háziorvosi kör, akikkel az elmúlt 2 hónapban rendszeresen tartottam a kapcsolatot e-mailen, telefonon és személyes egyeztetések során is. Ez nem politikai játszmák tárgya, tehát ha most arra gondol képviselő úr, hogy kezdeményezzük és elutasítják és a Kormányra lesz mutogatva, nincs erről szó. A nagyobb baj viszont, hogy két háziorvos úgy néz ki, hogy abbahagyja a tevékenységét, tehát a személyi feltételekkel lesz baj, hogy tudunk-e találni helyettük mást. Találkozom a háziorvosokkal jövő héten, úgy gondoltuk, hogy elindítjuk a folyamatot a NEAK-nál és közben folyamatosan tárgyaljuk, de nagyon nehéz lesz találni háziorvost. Véleményem szerint a javaslatot szavazzuk meg, tehát ez nem politikai adok-kapok tárgya.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

45/2024. (I. 30.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város területén új háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet kialakításának kezdeményezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a lakosságszám növekedésére és a jelenlegi körzetek magas lakosságszámára tekintettel – kezdeményezi Érd Megyei Jogú Város területén új háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet kialakítását.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az új körzetek kialakítása érdekében folytassa le az előkészítő egyeztetéseket a rendelő épületének tulajdonosával, az érintett praxisokkal, továbbá a praxiskezelővel.

 

Határidő:        2024. június 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen