5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatása

Előadó:          dr. Csőzik László polgármester

 


Dr. Csőzik László polgármester: A javaslattal igazából a betegeknek, az érdieknek akarunk igazán segíteni, ami elindít egy folyamatot.


Simó Károly képviselő: Abban konszenzus lehet, hogyha polgármester úr elvégzi a feladatát, amit az Mötv. előír a részére, mint lehetőség és jogosítvány, és utána beterjeszti, akkor tudunk róla beszélni. A határozati javaslat olyan dolgokat ír, amivel több probléma van, ez felmerült a Pénzügyi Bizottsági ülésen is. Azzal a szándékkal, hogy a háziorvosok támogatást kapjanak az önkormányzat részéről, szerintem ebben mind egyetértünk, én magam is tettem már korábban is javaslatot, hogy kapjanak rezsitámogatást az orvosok. Akkor a többség ezt elutasította, de ezt továbbra is fenntartom. Van ez a szándék, hogy adjunk a praxisok működtetéséhez pénzt, hisz nekik is növekedtek a költségeik. Egy olyan javaslat van előttünk, hogy „a Közgyűlés a 2024. évi költségvetésben fedezetet biztosít”. Úgy gondolom, hogy ez az Mötv., illetve az államháztartásról szóló törvény szerint is aggályos. Feltettük a kérdést a Pénzügyi Bizottságon, hogy mekkora összegről kell dönteni? Mint kiderült, ezt nem tudja senki. A másik probléma, hogy a háziorvosok úgy értették, hogy ez az előterjesztett javaslat arról szól, hogy nekik nem kell ügyelniük. Nem erről szól ez a javaslat, ez körülbelül semmiről nem szól, azt mondja, hogy a Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igényt mérje fel. Ehhez nem kell közgyűlési döntés, a polgármesternek megvan a szabadsága, bármikor felmérheti ezt, és amikor már tisztázott, hogy mi az igény, hogyan lehet megvalósítani, mennyibe kerül, akkor hozza a Közgyűlés elé, akkor lehet dönteni. A Pénzügyi Bizottságon a Hivatal részéről úgy értettem, hogy valamilyen pénzügyi támogatást biztosítunk. Arra megvan a lehetőség, hisz az ügyeletre az Érdi Önkormányzat eddig is évente 57 millió Forintot biztosított. Az a keret szerintem továbbra is rendelkezésre áll. Legyen ez a javaslat, hogy valamilyen módon biztosítjuk, de hozzátenném, az ügyeletnél az állam átvállalta azt a feladatot, melléteszi a pénzt az OMSZ-en keresztül. Pest Megye és Érd különleges helyzete miatt az eddig rendelkezésre álló és ráfordított pénzt továbbra is biztosítani kívánjuk, ez egy jó szándék, dolgozza ki polgármester úr a részleteit, mutassa be, de én azt gondolom, az orvosok mást értettek ezen. Ők úgy értették, hogy egy olyan javaslat lesz, hogy nekik nem kell ügyelni. Hozzáteszem, az ügyeletet az állam megfizeti, ezt lehet olvasni a sajtóban is. Sok fiatal orvos van, én is beszéltem olyannal, aki azt mondta, hogy semmi probléma, vállal ügyeletet, hiszen ezért nem rossz pénzt kapnak. Ha csak arról van szó, hogy ezt a pénzt még megfejeli az önkormányzat is, akkor azt a problémát nem oldottuk meg, amit minden háziorvos ennek kapcsán felvetett, hogy rendelési időben nem tudnak ügyeletet vállalni. Azt az információt kaptam, hogy rendelési időben nem kell ügyeletet vállalniuk. Ha ez a problémája a háziorvosoknak, hogy ne kelljen rendelési időben ügyeletet biztosítani, akkor ez a javaslat ezt nem oldja meg. Javasolnám, hogy polgármester úr folytassa le ezt az egyeztetést, ami szükséges ehhez, készítse elő megfelelően. Alapvetően a módosító javaslatom, hogy biztosítson minden háziorvosi praxis részére az Önkormányzat 100 ezer forintos rezsitámogatást. Kérném, hogy erről majd szavazzunk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Képviselő úr, az ügyelet fogalmával nem vagy tisztában. Az ügyeletet sajnos a jogszabály lerendezte, tehát átkerült 16 órától reggel 8 óráig az Országos Mentőszolgálathoz, amelyet részben a háziorvosok segítségével lát el. Itt a kérdés a 8 és 16 óra közötti időszakra korlátozódik. Kétféle módon lehet segíteni a probléma megoldásában, az egyik az, hogy felkérünk egy külsős szolgáltatót vagy meghosszabbítjuk a jelenleginek a mandátumát és az folytatja a mentőtiszti autóval együtt. Voltaképp erre látok legnagyobb esélyt. Azért nem írtam ezt így bele, mert még mindig tartja magát az a vélekedés, hogy nem fogják engedélyezni számukra ezt a típusú tevékenységet, és meg akartam tartani azt a szabadságot, hogy erre az esetre a háziorvosok közvetlen támogatásával tudjuk ezt a problémát kezelni. Tehát lehet, hogy ez neked keret jellegűnek tűnik, lehet, hogy csupán egy szimbolikus dolog szerepel benne, de azt akartam, hogy a Közgyűlés fejezze ki azon szándékát, hogy ezt a problémát megértette, és a háziorvosokon kíván segíteni. Az, hogy milyen módon, az meg majd a következő napokban, hetekben ki fog tisztázódni. Ha azt kérdezed, hogy minek van a legnagyobb valószínűsége, annak, hogy bekérünk néhány ajánlatot és megnézzük, hogy melyik szolgáltató képest 8 és 16 óra között ellátni azt, amit a háziorvosnak kellene a praxisa rovására. Vannak olyan hangok is, hogy ezt hiába csináljuk, nem lesz működési engedélye erre a célra ezeknek a cégeknek, tehát hamvába fog halni. Egyelőre talán nem így néz ki, de dacára annak, hogy már 6 hete foglalkozom a témával, még mindig kell szerintem 3-4 hét, hogy ezt megoldjuk, tehát vélhetően a februári Közgyűlésre kerül majd be az az előterjesztés, amit képviselő úr ebben tartalmilag hiányol. Ha az a kérdés, hogy akkor mi értelembe volt behozni, azért, hogy szimbolikusan lássák és érezzék a háziorvosok, hogy melléjük álltunk, nem csak egyeztetések szintjén, hanem közgyűlési határozat szintjén is, még ha az tautológikus vagy esetleg szükségtelen jogi értelemben.


Simó Károly képviselő: Megkérdeztem a Pénzügyi Bizottságon, hogy amennyiben felmerülne, - mert az orvosok felé az az ígéret hangzott el -, hogy meg fogja a szolgáltató oldani az ügyeletet, egyértelműen a Pénzügyi Bizottságon a Hivatal részéről az a nyilatkozat született, hogy nem. Mindannyian szeretnénk melléjük állni, mindenki szeretné, hogy megfelelő körülmények között tudják elvégezni az érdi betegek érdekében a munkájukat, de akkor ne hitegesse senki a háziorvosokat, hanem tényleg olyan segítséget adjunk, ami valós segítség részükre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem tudom, hogy ki mondta, vagy ez kinek a véleménye, én nem így látom. Lehet, hogy talán több információval rendelkezem, eléggé beleástam magam a témába. Az a helyzet, hogy annyira feje tetejére állították a jogszabályi környezetet, valamint a feladat- és hatáskörökkel úgy zsonglőrködnek, hogy az ember kapkodja a fejét, tehát nem tudjuk biztosan, de szerintem nem így van, azt gondolom, hogy lehetséges, de még nem biztos. Amennyiben biztos lett volna, akkor azt hoztam volna be. Azért gondoltam, hogy a rendkívüli ülésre terjesszük be, mert 2024. február 1-jével megváltozik a rendszer. A háziorvosok közül például nem mindenkivel tárgyaltam, hanem van egy delegáció, hogy tudja mindenki, hogy az önkormányzat ezzel foglalkozik, segíteni akar. Hogy mi módon, az ki fog derülni a következő hónapokban. Nem kell erre annyi pénzt szánni, mint amennyit szánnunk kellett az ügyelet működtetésére, hiszen az 57 millió forint volt, a mentőtiszt autót még vegyük hozzá, de az arra az időszakra vonatkozott, amikor az egész feladat a miénk volt. Itt volt Vezér Mihály százhalombattai és a Lukács László tárnoki polgármester, tehát ezt többen, együtt akarjuk megoldani, ha sikerül egy olyan szerepvállalást kialakítani, amiben Érd a felét állja a költségeknek, a többiek meg a másik felét összesen, nyilván az összetétel nem mindegy. Körülbelül 15 millió forint összegre számítok, de ez még távoli. Ajánlatokat szeretnénk bekérni a jelenlegi szolgáltatótól is, de van versenytárs is. A biatorbágyiak ugyanezt az utat választották, ők is egy rendkívüli Közgyűlésen döntöttek arról, hogy elindítják a folyamatot. Biatorbágyot is be akartuk vonni, tehát ki fog ez alakulni, nem kell ettől félni, a legjobbat akarjuk. Nehéz volt megérteni ezt a rendszert, hogy mi is van 8-16 óra között, tehát ez nem a klasszikus ügyelet. A 16 óra utánira igaz az, amit mondott képviselő úr, hogy minden háziorvosnak kötelező benne részt vennie, kétszer 6 órát vállalnia egy hónapban. Ebben a körzetben annyi háziorvos van, hogy lehet, hogy nem kell mindenkinek vállalni. A korfájuk az magas, tehát a 60 év felettiek vannak sokan, kevés az ambiciózus és invenciózus 40-es vagy kora 50-es, de aki van, az tud többet vállalni ügyeletet, és aki tud többet vállalni esti ügyeletet, az relatíve jól tud vele keresni amúgy. De nem ebben kértek tőlünk segítséget, hanem a 8 és 16 óra közötti időintervallumban, hogy ne kelljen kimenniük halottvizsgálatra, amikorra a praxissal foglalkoznak. Az Interambulance, a jelenlegi szolgáltató rögtön felajánlotta, hogy ők önként ellátják az ügyeletet, ha meghosszabbítjuk a mandátumukat, tehát nem lehetetlen, hogy ez marad, de nem is biztos. Most köztes a helyzet és két nap múlva beáll az új jogszabálynak a hatálya, amikor az OMSZ látja majd el, de állítólag lesz még egy átmeneti hónap. Szerencsére Érden lesz gyermekorvosi ügyelet, de még gondoskodni kell az ingatlanról is. A múltkor dr. Bács István képviselő úr kérdezett erről és mondtam, hogy a volt tüdőgondozó épületét informálisan fölajánlottam, hogy vizsgálják meg. Még nem jöttek vissza azzal, hogy mit mondanak rá, tehát egy csomó dolog még képlékeny. Tartottak egy fórumot decemberben, részt vettek rajta a háziorvosaink, azonban nem nagyon nyugodtak meg tőle. Akkor jött elő ez a probléma is, akkor jelezték, hogy gond lesz. Az elején én se értettem teljesen, hogy mi a gond, mert ehhez nagyon kell ismerni a hétköznapi életüket, nagyon bele kell látni, hogy miért okoz ez problémát, de néhány egyeztetés után megértettem, és akkor ebben tudunk segíteni, és jól is járunk vele, ha segítünk, mert akkor nem sínylik meg az átalakítást az érdi betegek.


Szűcs Gábor alpolgármester: A legfontosabb feladatunk, hogy az érdi betegek, illetve a háziorvosokat látogatók érdekét érvényesítsük és védjük meg. A 8-16 óráig tartó időszakban, volt már ilyen a magyar egészségügy történelmében, hogy háziorvos látta el ebben az időszakban ezt a feladatot, de megoszlanak a vélemények, hogy ez jó volt-e. Én azt gondolom, hogy nekünk mindenképpen azt kell elősegíteni, hogy mentesíteni tudjuk ebben az időszakban a háziorvosainkat, és tudjanak fókuszálni a körzetükben lévő betegek gyógyítására és ellátására. Az előterjesztés, ami előttünk van, a jelenleg ismert információk alapján a legjobb, amit össze lehetett hozni, egyfajta szándékot nyilvánít ki, hogy Érd Megyei Jogú Város akár anyagi erőforrásokkal, de mindenképpen a háziorvosai mellett áll, és ahogy szükséges, rögtön segíteni fog. Ezért kérem képviselőtársaimtól, hogy szavazzuk meg mindenképpen, az érdi emberek érdekét fogja szolgálni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kezd egy kicsit olyanná válni a vita, mint a közösségi költségvetése esetében. Lehet kukacoskodni, hogy miért nem a végleges verzió jött be, de elmondtam, azt akartam nyilvánvalóvá tenni, hogy segíteni kívánunk a helyzeten.


Simó Károly képviselő: Akkor jó, ha ez a szándék, csak nem ez van leírva. Az van leírva, hogy a napközbeni szolgáltatási idő 8 órán túlnyúló része tekintetében biztosítunk meg nem nevezett - most az előbb elhangzott, hogy mintegy 15 millió - forintot. Egyébként támogatnám, hogyha ez az előterjesztés úgy szólna, hogy 15 millió forintot biztosítunk, és ha a konkrét megoldás, amiket polgármester úr elmondott, mind le lenne írva, akkor szerintem ez teljesen megfelelő lenne, ha nem az hangzott volna el a Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy teljes mértékben kizárható ez a megoldás, még akkor is, ha a pénz biztosítunk, hogy akkor az Önkormányzat meg tudja rendelni. Az orvosoknak valaki azt mondta, hogy ez meg lesz oldva, nekik nem kell rendelési időben ügyeletet biztosítani. Ez az előterjesztés nem erről szól, ez egy pénzügyi előterjesztés, de azt gondolom, hogyha az orvosoknak szükségük van arra, illetve meggyőződésem, hogy jól el tudják látni, az Önkormányzatnak van feladata, akkor viszont támogassuk őket abban, hogyha ezt a pénzt rászánjuk, hogy a rezsiköltségeikhez hozzájárulunk. Tehát kérném pontosan, hogy erről mindenképpen szavazzunk! Tehát módosító indítvánnyal a kiegészítés, hogy a „Közgyűlés külön kinyilvánítja azon szándékát, illetve felkéri a polgármestert, hogy a 2024. évi költségvetésben biztosítsa annak fedezetét, hogy a háziorvosi praxisok havonta 100.000 Ft rezsi kiegészítés kapjanak.”


Tetlák Örs alpolgármester: Ismét szeretném jelezni, hogy a háziorvosok rezsi kiegészítést kapnak, az összegszerűségre nem biztos, hogy jól emlékszem, de azt hiszem, hogy 540.000 forint havonta. Én nem tudok róla, hogy ez Érden jelentene bármely háziorvosnak abból a szempontból kihívást, hogy ez nem fedezné a rezsikiadásait.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azt hiszem, hogy mintegy 4,5 millió forint egy praxis finanszírozása, ebben valóban van egy ilyen tétel, tehát ezt tisztázni kell. Ha ugyanarra a célra maradéktalan fedezetet kapnak az államtól, akkor nem vagyunk olyan helyzetben, hogy mi is adjunk, mert rengeteg más problémát kell megoldani és kevés a pénz. Felteszem szavazásra Simó Károly képviselő módosító indítványát.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 4 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

46/2024. (I. 30.) határozata

 

módosító javaslat elutasításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatása”  című előterjesztéshez Simó Károly települési képviselő által benyújtott módosító javaslatot nem fogadta el.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Nem

Csépán István

Tartózkodik

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Távol

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

47/2024. (I. 30.) határozata

 

háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a napközbeni szolgáltatási idő 8 órán túlnyúló része tekintetében a 2024. évi költségvetésben fedezetet biztosít az érintett háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisok támogatására.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény felmérésére és a szükséges fedezetnek a 2024. évi költségvetésben történő tervezésére tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Határidő:        A 2024. évi költségvetés hatályba lépése

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Távol

Gregus László

Tartózkodik

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik