J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. január 12-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 15 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Fülöp Sándorné, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Martin Norbert a Pályázati Osztály vezetője

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

  1. Saját forrás biztosítása a Miniszterelnökség Országos Görpark Program 2024 pályázathoz

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

  1. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszöntöm a Közgyűlés tagjait a rendkívüli ülésen. Távolmaradását jelezte Gál Alex és Lengyel Péter képviselő, ezen kívül még Demjén Attila képviselő nincs jelen, így 15 fővel határozatképes a mai Közgyűlés. Felteszem szavazásra a napirendet.A szavazásra feltett napirendi javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. január 12-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

  1. Saját forrás biztosítása a Miniszterelnökség Országos Görpark Program 2024 pályázathoz

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

  1. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

1/2024. (I. 12.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. január 12-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. január 12-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

  1. Saját forrás biztosítása a Miniszterelnökség Országos Görpark Program 2024 pályázathoz

Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 

  1. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

NAPIREND:

 

  1. Saját forrás biztosítása a Miniszterelnökség Országos Görpark Program 2024 pályázathoz

Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 

  1. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester