Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019. augusztus 21-ei rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 21-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda Költségvetési és Gazdálkodási Csoportjának vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Selyem Sándor, a Városrendészeti Csoport vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Apáthy Zsuzsa, a Pályázati Csoport vezetője

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1.- Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2018. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

  • Javaslat pályázat benyújtására ”A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című felhívásra

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2.Javaslat az önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázat benyújtására

           Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat erdőgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges költségvetési fedezet biztosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagja megválasztására és az alapító okirat módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

5. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására

            Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

6. Javaslat tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

           Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

Tovább...