Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

7. NAPIREND - Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

Dr. Csőzik László: A felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó előterjesztés következik. Bresztyenszky László lemondott és helyére egy olyan úriembert javasolok megválasztani, aki mondhatom, hogy szaktekintélynek számít, Török Ottót, aki egész életét a sportban töltötte. Apukája olimpikon, ő maga is jeles sporteredményekkel rendelkezik. Nem politikus az illető, de volt államtitkár és mind a két oldallal, tehát a jelenlegi kormányoldallal is igen jó kapcsolatokat ápol. Abban bízunk, hogy segítségünkre lesz a későbbiek során, hogy ennek a területnek a finanszírozásához is tudjunk plusz forrásokat allokálni vagy szerezni. Jó szívvel ajánlom őt az alapító közgyűlés számára. Vállalta ezt a pozíciót. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Felügyelőbizottság új tagjának – Bresztyenszky László lemondása miatt – megválasztja Török Ottót 2021. november 26. napjától 2024. december 31. napjáig. 

2. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratának 14.2. pontját az alábbiakra módosítja:

„14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Török Ottó

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 26.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

Név: Józsa Csaba László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

Név: Ujhelyi Gyula

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.”

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

  • melléklet a …/2021. (XI. 25.) számú önkormányzati határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39–41.)

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

2/2021. (XI. 25.) alapítói határozat

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) Bresztyenszky László lemondása miatt a felügyelőbizottság új tagjának megválasztja 2021. november 26. napjától 2024. december 31. napjáig miatt Török Ottót.

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 14.2. pontját az alábbiakra módosítja:

„14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Török Ottó

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 26.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

Név: Józsa Csaba László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

Név: Ujhelyi Gyula

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2021. november 25.

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2021. november 25. napján ellenjegyzem:

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – titkos szavazással – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

249/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Felügyelőbizottság új tagjának – Bresztyenszky László lemondása miatt – megválasztja Török Ottót 2021. november 26. napjától 2024. december 31. napjáig. 

 

2. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratának 14.2. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Török Ottó

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 26.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

 

Név: Józsa Csaba László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

 

Név: Ujhelyi Gyula

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.”

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 1. melléklet a 249/2021. (XI. 25.) számú önkormányzati határozathoz

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39–41.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

2/2021. (XI. 25.) alapítói határozat

 

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) Bresztyenszky László lemondása miatt a felügyelőbizottság új tagjának megválasztja 2021. november 26. napjától 2024. december 31. napjáig miatt Török Ottót.

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 14.2. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Török Ottó

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. november 26.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

 

Név: Józsa Csaba László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.

 

Név: Ujhelyi Gyula

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. december 31.”

 

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2021. november 25.

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2021. november 25. napján ellenjegyzem: