Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. március 10-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. március 10-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:

dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Mayer Péter, a Humán Iroda vezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ vezetője, Sebestyénné Majchrowska Ewa, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatója

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat az ukrajnai háború következtében szükséges helyi humanitárius döntések meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról szóló 42/2022.(II.24.) határozat módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

6. Javaslat köznevelési szerződés megkötésére az Érdligeti Református Egyházközséggel

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

7. Javaslat a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

8. Egyebek

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves vendégeinket és a televízió nézőket, illetve azokat, akik a facebook-on vagy a youtube-on figyelik az ülésünket. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának márciusi rendes ülése ez, melynek időpontját megváltoztattuk, hiszen a hivatal azt kérte, hogy ne március végén legyen az előre meghatározott időpontban, mert az annyira közel van a választásokhoz, amikor a választás szervezése miatt a választási iroda teljes gőzzel üzemel, hogy ezt elfogadtuk legutóbbi ülésünkön és előrehoztuk március 10-ére. Van még egy tisztem így az elején, hogy bemutassam dr. Feik Csabát, új jegyzőnket, aki március 7-étől dolgozik nálunk. Korábban Ercsi város jegyzője volt majdnem 20 éven keresztül, címzetes egyetemi docens és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktat önkormányzati jogot és egyéb tantárgyakat, de ez nem akadályozza, nem gátolja őt jegyzői munkájában. Jó munkát kívánunk Érden jegyző úr!


Dr. Feik Csaba jegyző: Tisztelettel köszöntök mindenkit, a tisztelt képviselő-testületet, a tisztelt jelenlévőket és a város lakóit. Ahogy polgármester úr említette, közel 30 éve dolgozom a közigazgatásban, 1994 óta. A közigazgatásban mindig jegyzőként dolgoztam és nagy örömmel vagyok itt Érden. Bízom benne, hogy sikerül a város hasznára lennem és nagy öröm számomra, hogy itt vagyok.


Dr. Csőzik László polgármester: Köszönjük szépen jegyző úr, még egyszer jó munkát kívánunk egészségben, erőben! Megállapítom, hogy 16 fővel határozatképes a közgyűlés, Simó Károly képviselő úr beteget jelentett, jobbulást kívánunk neki. Dr. Asztalos Éva jelezte, hogy tárgyalása miatt később érkezik. A napirend módosítás a következő: az előterjesztő visszavonja a Közbeszerzési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot. Amúgy ez egy technikai jellegű, a Covid helyzetre tekintettel hozható rendelkezést lett volna, kicsit okafogyottá vált, enyhül a járványhelyzet. Lesz egy sürgős előterjesztés, ez a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése és még egy módosítást eszközölnék: Simó Károlynak a javaslatáról szerettem volna mondani néhány szót, hogy arra térjünk vissza akkor valószínűleg áprilisban, bár tudom, hogy én a legutóbbi alkalommal azt kértem a képviselő úrtól is meg egy más javaslat kapcsán egy másik képviselőtől is, hogy szíveskedjenek tolerálni azt, hogy ne a múlt ülésen, hanem a következőn tárgyaljuk, de olyan szoros az időköz egyrészt, másrészt meg ilyen formában ez egy kiérleletlen javaslat lett volna. Jó javaslat, egyetértünk azzal, hogy a Csalogány utcában legyen egy kis parkocska, ha lesz pénzünk, vagy játszótér, de a város több pontján is igénylik ezt a képviselők meg a városvezetés is. Ezeket a javaslatokat össze kellene szedni úgy gondolom csokorba, ne ragadjunk ki egyet, de még egyszer mondom, részünkről is rendben van az, hogy ezen a területen, annak ellenére, hogy a MÁV-é a tulajdonjog, létesüljön valami hasonló.


Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke, ügyrendi: Azért kértem ügyrendiben szót, mert dr. Asztalos Éva előterjesztésével kapcsolatban,  ami egy eseti bizottság felállítására irányult - azt gondolom, hogy ezt az eseti bizottságot semmilyen formában nem szabad felállítani, tekintettel arra, hogy a CPR Vagyonértékelő Kft. végezte az ingatlanközvetítési feladatokat és az értékbecslést az adott ingatlanokkal egyetemben a 2020-as évet illetően, minden transzparensen és átláthatóan zajlott, továbbá a nemzeti vagyon törvényt és a helyi önkormányzati rendeletet is figyelembe vette mind a Gazdasági Bizottság, mint a Közgyűlés. Időintervallum is volt nyitva állási időként meghagyva. Ebből adódóan azt gondolom, hogy ezt az előterjesztést vegyük le a napirendi pontok közül.


Lengyel Péter képviselő ügyrendi: Annyit szeretnék kérni, hogy az ukrajnai háború következményeiről szóló napirendet vegyük előre, mert a Szociális Gondozó Központ munkatársainak kicsit korábban kellene távozniuk és feltételezhetően lesz hozzájuk kérdés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Rendben van, ez is meg az is, hogy a „Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására” vonatkozó napirendet is tárgyaljuk korábban.


Szűcs Gábor alpolgármester ügyrendi: Arra tennék javaslatot, hogy az 1. napirend legyen a

Javaslat az ukrajnai háború következtében szükséges helyi humanitárius döntések meghozatalára”, a 2. pedig a „Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására”.


Dr. Bács István képviselő: Én nem ügyrendiben kértem szót, hiszen ehhez szólok hozzá. Én is tagja vagyok a Gazdasági Bizottságnak és úgy gondolom, hogy az ott lement dolgok azok tényleg megfelelnek a jogszabályoknak és az előírásoknak. Hogyha minden rendben van, akkor miért ne hozzunk létre egy ilyen eseti bizottságot? Egyébként frakciónknak majd lesz hozzá módosító javaslata, tehát mi nem feltétlenül ebben a felállásban gondoljuk ennek a létrehozását, hiszen meg kell adni azt, hogy a kormányzó többség delegálhassa oda majd a több tagot, de  úgy érzem, hogy minden rendben van, tehát egyszerűen nincsen miért ne megvizsgálni ezeket az ügyeket, mert sokkal jobb ezt így megcsinálni, mint hogyha mondjuk a közigazgatási hivatal vagy rendőrség vagy az ügyészség kezdi el ezt az egészet vizsgálni, holott mondjuk ez az eseti bizottság pedig kihozza, hogy tényleg nincs itt semmi látnivaló. Nem abban az értelemben értem én ezt, hogy bármit is el kéne fedni, hanem hogy nézzük meg, hogy mi a helyzet ezekkel az ügyekkel.


Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke: Csak arra reflektálnék, amit dr. Bács István képviselőtársam az előbb említett. Állítása szerint is minden rendben találtatott. Akkor nem értem pont ennek az eseti bizottságnak a felállítását. Továbbra is azt mondom, hogy ezt az előterjesztést a Közgyűlés vegye le a napirendi pontok közül.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Én a Szövetség Érdért Frakció képviselőinek javaslataival maradéktalanul egyetértek. A véleményem az, hogy ha vizsgálódni akar a társaság, akkor a Gazdasági Bizottság és a Jogi és Közbiztonsági Bizottság is meg tudja ezt tenni. Ennek megfelelően a következő módosított napirendet teszem fel szavazásra: A 2. napirendet, a „Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására” leveszem napirendről, a 3. napirend lesz az első, a „Javaslat az ukrajnai háború következtében szükséges helyi humanitárius döntések meghozatalára”, utána jönne a 4. napirend a „Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására”, utána nem változik a sorrend. Dr. Asztalos Éva előterjesztését nem javaslom tárgyalni. Először a sürgős előterjesztést, a „Javaslat a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről” napirendre vételét teszem fel szavazásra.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett napirendre vette az alábbi sürgős előterjesztést: Javaslat a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről”.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a  módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 

1. Javaslat az ukrajnai háború következtében szükséges helyi humanitárius döntések meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3.   Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról szóló 42/2022.(II.24.) határozat módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

5. Javaslat köznevelési szerződés megkötésére az Érdligeti Református Egyházközséggel

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

6. Javaslat a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

7. SÜRGŐS: Javaslat a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

8. Egyebek

 

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

Tovább...