Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. április 28-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. április 28-án, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – megtartott nyílt üléséről.

 

Jelen vannak, 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:

dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Ferencz Judit, Közgazdasági Irodavezető, dr. Barabás Emőke Mária Lakosság-szolgálati Irodavezető, Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Mayer Péter Humán Irodavezető, Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezetője, Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója, Zsirkai László, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőr Egyesület elnöke, Hrács Józsefné és Bilik Jánosné bizottsági tagok

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

- Javaslat a város közrendvédelmét és tűzvédelmét kiemelkedően ellátó rendőrök és tűzoltók elismerése

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2021. év tekintetében

 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Érd

 

 1. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2021. évben végzett tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke

 

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2021. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kameniczky Ákos forgalmi és kereskedelmi főigazgató, Volánbusz Zrt.

 Baranyai Gergely, forgalmi működéstámogatás vezető, Volánbusz Zrt.

 

 1. Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2021. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 1. Javaslat az Érdi Galéria szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2021. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

 1. Javaslat az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, illetve ezzel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

     Előadó: dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat eseti bizottság felállítására

Előadó: dr. Asztalos Éva települési képviselő

 

 1. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Kolín (Csehország) várossal

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a 40/2022. (II. 24.) határozat módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat a 2022. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Idősügyi Tanács és az érdi nyugdíjas klubok 2022. évi finanszírozásának biztosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Egyebek

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Napirend előtt megtörtént a város közrendvédelmét és tűzvédelmét kiemelkedően ellátó rendőrök és tűzoltók elismerése. A Közgyűlés nyílt ülését 10:20 órakor megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés a megválasztott 18 képviselőből 17 képviselő jelenlétével határozatképes. Dr. Asztalos Éva jelezte, hogy betegség miatt távol van. Két sürgős előterjesztés napirendre vételéről kell dönteni. Egyik a „Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására”. A javaslathoz a Fidesz-KDNP-Összefogás frakciótól módosító indítvány is érkezett. Másik sürgős előterjesztés a „Javaslat a klíma-vészhelyzettel összefüggésben, a környezetvédelmi program és a klímavédelmi stratégiai intézkedések megvalósítását elősegítő társadalmi egyeztetési folyamatok eszközeinek alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására”. Szeretném kérni, hogy minden képviselő vegyen részt ebben a folyamatban, mert ezt úgy kell tekinteni, mintha egy nyertes pályázat lenne, tehát ez az alapítvány finanszírozza ezt a közösségi gyűlést. Érkezett egy módosító javaslat Simó Károlytól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához. Átadom a szót dr. Feik Csaba jegyzőnek, hogy a jövőben bizonyos pontokon, hogy kellene másképp eljárni a szavazások tekintetében.


Dr. Feik Csaba jegyző: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nem szeretném fölforgatni a megszokott rendet, csak azt egyeztettük, hogy - azon kívül, ha valamit a napirendre külön előterjesztésként fölveszünk - mindenről döntést hoznánk, ide értve a napirend elfogadását, egy előterjesztés elnapolását, vagy ami a Közgyűlés döntését igényli, az Mötv. szerint is minden határozat vagy rendelet. Mindenről döntésről határozat, vagy adott esetben rendelet születne.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Őszintén szólva nem figyeltem fel arra, hogy eddig nem így ment. Az újraválasztott országgyűlési képviselőnket, dr. Aradszki András urat  meghívtam a mai ülésre, de most van a Parlament alakuló ülése, ezért nem tud részt venni, de a májusi Közgyűlésre eljön felszólalni.


T. Mészáros András képviselő: Bejelentem, hogy hétfőn változás történt a Fidesz-KDNP-Összefogás frakció vezetésében. Személyem a frakcióvezető, ezt írásban már közöltem a polgármesterrel. Javaslom a másodikként említett sürgősségi – DemNet-el kapcsolatos - indítványt nem előterjeszteni. Meggyőződésem, hogy ez egy nagyon helytelen és nagyon célszerűtlen, a demokráciát lényegében privatizáló indítvány és remélem, hogy most már dörzsöli a kezét a Datadat Kft., hiszen a 10.000 adat előbb-utóbb ott fog majd kikötni náluk, úgyhogy én a magam részéről ez ellen teljes mértékben tiltakozom és a frakciónk nem is fogja ezt az előterjesztést, illetve ennek a javaslatnak a napirendre vételét megszavazni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Én az ellen tiltakozom, hogy a képviselő úr ezzel a szöveggel tiltakozik, mert ez teljesen alaptalan támadás az előterjesztés ellen, én természetesen ezt nem támogatom. 

 

Dr. Bács István képviselő: Az előbb azt mondta jegyző úr, hogy egy előterjesztés elnapolásáról is dönteni kell, kérdésem, hogy ugye az előterjesztő bármikor visszavonhatja a saját javaslatát, akkor nem kell szavazni?

 

Dr. Feik Csaba jegyző: Az előterjesztő a napirend tárgyalásáig visszavonhatja indítványát.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Például, ha én most azt mondanám, hogy vegyük le a testvérvárosi kapcsolatokat, akkor arról külön fogunk szavazni, nem úgy, hogy én azt a napirenddel együtt szavazásra bocsátom.


Dr. Bács István képviselő: Polgármester úr most azt mondta, hogy kéri vegyük le a napirendről, ez jó, erről dönteni kell, de a polgármester, mint előterjesztő, a szavazásig bármikor visszavonja az indítványt.


Tetlák Örs alpolgármester: T. Mészáros András által elmondottakra reagálok, igazából pontosítanék, ezek rendkívül igaztalan vádak, amik elhangzottak. Azt kérném T. Mészáros Andrástól, hogy a saját dobozán kívül próbáljon meg gondolkodni. Amint arról egyébként igyekeztem informálni képviselőtársaimat - szöges ellentétben, mint amit T. Mészáros András állít - itt kizárólag arról van szó, hogy a város érdekében, a város teljes lakossága és a város épülése tekintetében létezik egy módszertan, ami már kettő alkalommal kiválóan vizsgázott. Politikai oldaltól független támogatást élvezett a projekt, amit Érden is szeretnénk megvalósítani és ebben változatlanul szeretnénk, ha a helyi Fideszes képviselők is partnerek lennének. Ha ők másként gondolják, vagy másként döntenek, nem ellenünk cselekszenek, hanem a városuk ellen.

 

T. Mészáros András képviselő: Nem gondoltam, hogy most kell a vitát lefolytatni. Van ebben a pillanatban egy 18 tagú a népképviseletet ellátó közgyűlésünk, van egy választott polgármesterünk. Meg akarunk keresni véletlenszerű módon kiválasztott 50 embert, akiket majd megkérdezünk arról, hogyan és mit csináljunk, miközben ezt mi magunk nem tudjuk. A menete, hogy elkérünk 10.000, a városra valamilyen módon jellemző címet, listát, nevet a Belügyminisztériumból, majd ebből különböző eljárásokkal kiválasztunk véletlenszerűen 50 személyt, akik el fogják mondani, hogy mit kell csinálni a klímastratégiával. Most nem akarok azzal foglalkozni, hogy ez tudományos, vagy nem tudományos, de önmagában a klímastratégiával is vannak vitatott és már eldöntött kérdések. Inkább a tudomány dolga ezt eldönteni, nem 50 véletlenszerűen kiválasztott embernek úgy, hogy közbe félretoljuk az egyébként demokratikusan megválasztott közgyűlést. Félretoljuk azokat az embereket, akik egy már nagyon régen használt demokratikus eljárás során a döntésre fel vannak jogosítva. Nem szakembereket keresünk, akik elismert szakemberei ennek a témának.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kérem, hogy a napirend tárgyalása során vitassuk meg ezeket. Holnap fél egykor kerül sor a Kolínnal kötendő testvérvárosi szerződés ünnepélyes keretek között történő aláírására. Felmerült az a gondolat, hogy tartsunk rendkívüli Közgyűlést ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására, viszont tudnom kellene, hogy holnap egész biztosan jelen lenne-e 10 fő képviselő, aki hajlandó megszavazni a javaslatot. Kérdezem, hogy holnap hányan tudunk jelen lenni, aki el tud jönni holnap a szavazógépén nyomja meg az IGEN gombot.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja a 2022. április 29-ei rendkívüli közgyűlés ülésén történő részvételről 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással szavazott.

 

A 2022. április 29-ei rendkívüli Közgyűlés tartásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Akkor erről az előterjesztésről ma szavazunk. Felteszem szavazásra az első sürgős előterjesztés - „Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására” - napirendre vételét, a Fidesz-KDNP-Összefogás frakciótól beérkezett javaslatot a saját indítványom részévé teszem, így szavazunk róla.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatásáról szóló sürgős előterjesztést 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül napirendre veszi.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 
Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a „Javaslat a klíma-vészhelyzettel összefüggésben, a környezetvédelmi program és a klímavédelmi stratégiai intézkedések megvalósítását elősegítő társadalmi egyeztetési folyamatok eszközeinek alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására” vonatkozó sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja a klíma-vészhelyzettel összefüggésben, a környezetvédelmi program és a klímavédelmi stratégiai intézkedések megvalósítását elősegítő társadalmi egyeztetési folyamatok eszközeinek alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó sürgős előterjesztés 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással napirendre veszi.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 
Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

Érd Megyei Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2022. április 28-ai ülésének napirendjét az  alábbiak szerint fogadja el:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2021. év tekintetében

 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Érd

 1. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2021. évben végzett tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2021. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kameniczky Ákos forgalmi és kereskedelmi főigazgató, Volánbusz Zrt.

 Baranyai Gergely, forgalmi működéstámogatás vezető, Volánbusz Zrt.

 1. Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2021. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 1. Javaslat az Érdi Galéria szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2021. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság ügyvezetője

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság ügyvezetője

 1. Javaslat az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, illetve ezzel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

     Előadó: dr. Feik Csaba jegyző

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat eseti bizottság felállítására

Előadó: dr. Asztalos Éva települési képviselő

 1. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Kolín (Csehország) várossal

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat a 40/2022. (II. 24.) határozat módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Javaslat a 2022. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Javaslat az Idősügyi Tanács és az érdi nyugdíjas klubok 2022. évi finanszírozásának biztosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 1. Javaslat a klíma-vészhelyzettel összefüggésben, a környezetvédelmi program és a klímavédelmi stratégiai intézkedések megvalósítását elősegítő társadalmi egyeztetési folyamatok eszközeinek alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja a Közgyűlés 2022. április 28-ai nyílt ülése napirendjéről 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

68/2022. (IV. 28.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének 2022. április 28-ai napirendjéről

 

Érd Megyei Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2022. április 28-ai ülésének napirendjét az  alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2021. év tekintetében

 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Érd

 

 1. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2021. évben végzett tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2021. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kameniczky Ákos forgalmi és kereskedelmi főigazgató, Volánbusz Zrt.

 Baranyai Gergely, forgalmi működéstámogatás vezető, Volánbusz Zrt.

 

 1. Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2021. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 

 1. Javaslat az Érdi Galéria szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2021. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

 1. Javaslat az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, illetve ezzel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

     Előadó: dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat eseti bizottság felállítására

Előadó: dr. Asztalos Éva települési képviselő

 1. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Kolín (Csehország) várossal

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a 40/2022. (II. 24.) határozat módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat a 2022. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Idősügyi Tanács és az érdi nyugdíjas klubok 2022. évi finanszírozásának biztosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Javaslat a klíma-vészhelyzettel összefüggésben, a környezetvédelmi program és a klímavédelmi stratégiai intézkedések megvalósítását elősegítő társadalmi egyeztetési folyamatok eszközeinek alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

NAPIREND:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. SÜRGŐS: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2021. év tekintetében

 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Érd

 

 1. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2021. évben végzett tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke

 

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2021. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kameniczky Ákos forgalmi és kereskedelmi főigazgató, Volánbusz Zrt.

 Baranyai Gergely, forgalmi működéstámogatás vezető, Volánbusz Zrt.

 

 1. Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2021. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 

 1. Javaslat az Érdi Galéria szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2021. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

 1. Javaslat az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, illetve ezzel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

     Előadó: dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat eseti bizottság felállítására

Előadó: dr. Asztalos Éva települési képviselő

 

 1. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Kolín (Csehország) várossal

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a 40/2022. (II. 24.) határozat módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat a 2022. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Idősügyi Tanács és az érdi nyugdíjas klubok 2022. évi finanszírozásának biztosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. SÜRGŐS: Javaslat a klíma-vészhelyzettel összefüggésben, a környezetvédelmi program és a klímavédelmi stratégiai intézkedések megvalósítását elősegítő társadalmi egyeztetési folyamatok eszközeinek alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Tovább...