Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2022.05.26

2. NAPIREND - Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester          

Meghívott: Rózsa Gábor kirendeltség-vezető, Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

                   Nagy László megbízott tűzoltóparancsnok, Érd Hivatásos Tűzoltóság

 

Tovább...

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. május 26-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. május 26-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter,  Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:

dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda vezetője, dr. Barabás Emőke Mária, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Martin Norbert, a Pályázati Csoport vezetője, Mayer Péter, a Humán Iroda vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Zólyomi Ádám, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársa, Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője, Rózsa Gábor, az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Ladányi Zoltán, az Érdi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóparancsnok-helyettese, Petruska László, az Érdi Vizisport Kft. ügyvezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ vezetője, Böjtös Andrea Rita, a Sirius Állat-és Természetvédelmi Alapítvány elnöke, Kisnémet Dávidné, a Fészek Egyesület képviselője, Kövesdi Péter, az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dávid Dzsenifer, a Pöttöm Sziget Bölcsőde vezetője, Stass László bizottsági tag

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 1. Beszámoló a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Dávid Dzsenifer intézményvezető, Pöttöm Sziget Bölcsőde

 

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Rózsa Gábor kirendeltség-vezető, Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

                               Nagy László megbízott tűzoltóparancsnok, Érd Hivatásos Tűzoltóság

 

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Böjtös Andrea Rita elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 1. Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2021. évi munkájáról

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ

 

 1. Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Báló Ottília igazgató

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2021. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

       Előadó:            dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet    módosítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére (Gesztelyi-ház bővítése)

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Kövesdi Péter ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Petruska László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola (18223/9 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (933 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a 16. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a 2022/2023. nevelési év óvodai ellátás feladataival összefüggő döntések meghozatalára

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Beszámoló a 2021. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat egyes közgyűlési határozatok visszavonására

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megnyitom Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének májusi rendes ülését. Megállapítom, hogy 16 fővel határozatképes a Közgyűlés, Simó Károly és Fülöp Sándorné képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. Szeretettel köszöntöm országgyűlési képviselőnket, dr. Aradszki András urat, ugyancsak nagy szeretettel köszöntöm Dr. Kubassek János urat, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóját. A kiküldött napirendtől eltérően, mielőtt megtárgyalnánk a napirendi pontokat, egy cserét eszközölnék, hogy először Dr. Kubassek János köszöntésére kerülne röviden sor. Dr. Kubassek János geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója ugyanis 2022. március 15-én a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült, méghozzá a földrajztudomány terén kiemelkedő, határainkon túl is számon tartott, különösen a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel és a Kárpát-medence magyar feltáróival kapcsolatos kutatásai, valamint szakmai és irányító tevékenysége elismeréseként. Kigyűjtettem a rend kedvéért - de szerintem nem teljes lista - Dr. Kubassek János eddigi kitüntetéseit: Teleki Sámuel Emlékérem, 1990-ben a Magyar Földrajzi Társaság kitüntetése, azt követően 1993-ban megkapja a Móra Ferenc Díjat, ami a múzeológusok körében a legnagyobb szakmai állami kitüntetés, 1996-ban Pest Megye Díszpolgára lesz, 2000-ben a Kadics Ottokár emlékérmet kapja meg a karszt és barlangtani kutatásaiért, Kőrösi Csoma Sándor Emlékérem 2003-ban, ez a Magyar Földrajzi Társaság kitüntetése. A városi díjak: Érdi Tudományos Díj 2007-ben, majd Érd díszpolgára lett 2012-ben. Volt már neki korábban is egy hasonló magas rangú állami kitüntetése 2012-ben, akkor augusztus 20-án vehette át a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, vele együtt kapta meg a polgári tagozat kitüntetést Bán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója, de megkapta még Rockenbauer Zoltán és Baráth Etele is. Csak hogy lássuk, hogy milyen neves a rangsor, a korábbi évekből néhány példa: a mindenki által jól ismert személyiség, Csukás István író, költő, Csorba László történész, Ber Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke, Bereményi Géza író, rendező, Bod Péter Ákos közgazdász és Dr. Romics László belgyógyász, akadémikus, aki az egészségügyi intézményünknek a névadója. Arra gondoltam, hogy ennek apropóján külön köszöntenénk igazgató urat, aki városunk büszkesége. Fogadd szeretettel tőlünk ezt az ajándékcsomagot hálánk és megbecsülésünk jeléül, nagyon büszkék vagyunk rád valamennyien.

Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója: Nagyon meghatottan állok itt, mert nem számítottam erre. Néhány napja jutott a tudomásomra, hogy külön figyelmet szentelnek nekem. Nagyon köszönöm a figyelmet, jóleső érzés mindig, ha azt látja az ember, hogy a munkája eredményeit értékelik és számon tartják másutt is. Köszönettel tartozom sok-sok nagyszerű embernek, akik a munkámat támogatták, segítették: a Magyar Földrajzi Múzeum létrehozójának, Balázs Dénesnek, aki nekem szellemi példaképem volt és aki mindig önzetlenül, a reflektorfényt kerülve dolgozott a közösségért. Neki köszönhetjük, hogy a Magyar Földrajzi Múzeum van és dr. Becsei József professzor úrnak, a hajdani Békés Megyei Tanács elnökhelyettesének. Nagyon hálás vagyok a szüleimnek és a tanárainak, minden, ami jó van bennem azt én tőlük kaptam, ami rossz, azt már én magam tettem hozzá, de azt hozzátenném, hogy az az életpélda, aminek az volt a lényege, hogy a kötelességek és a teljesítmények képezik a jogok és az igények alapjait, erre ők tanítottak meg és nagyon hálás vagyok nekik. Hálás vagyok a Magyar Földrajzi Társaság vezetőinek, Érd város vezetőinek, akik a Magyar Földrajzi Múzeum létrehozásában oly sokat tettek, Mógor Bélának, Vogonics Lászlónak, akik a kezdet kezdetén álltak mellette, amikor még 10.000 embernek nem volt ivóvize Parkvárosban, de látták a múzeumban a jövőt. Hálás vagyok Harmat Bélának, akivel sikerült a fejlesztéseket továbbvinni, T. Mészáros Andrásnak, akivel a 2001-es fejlesztéseket, beépítéseket és tetőtérbővítést megoldottuk. Az Európai Uniónak, akinek a polgárainak a pénze is itt hasznosulhatott, Domokos Béla szobrászművésznek, akinek a szoborparkot köszönhetjük és a munkatársaimnak, kollégáimnak, akiket én választhattam ki és akikkel évtizedek óta együtt dolgozhatok. Külön örülök, hogy nemcsak a földrajztudományt, a geográfiát szolgálhattuk, hanem hozzájárulhattunk Érd értékeinek a megismertetéséhez, amikor Varga László tanár úr kezdeményezte, hogy az Érdi Krónikát készítsük el, hogy legyen a gyerekeknek mit kézbe adni, ha mennek versenyekre és tudják, hogy a városunkban mennyi rejtőzködő érték van. Akkor egy tucatnyi kitűnő kollégával, nagyszerű munkatárssal, emberrel: Szerényi Gáborral, Krizsán Lászlóval, Kovács Sándorral, Szerényi Julikával, Tarnai Tündével és még sorolhatnám, elkészítettük az Érdi Krónikát, amit Érd bibliájaként is emlegettek több helyen. Boldog vagyok, hogy ezt a munkát végezhettük és nagyon köszönöm mindazoknak, akik biztatóan, ösztönzően és támogatóan álltak mellénk és segítettek abban, hogy ez az érték, amit itt mi őrzünk, gyarapítanunk és szeretnénk hasznosítani, az kisugározzon ne csak Érdre, hanem Érden túl is, a határokon túlra. Annak is örülök, hogy 9 nyelven, 13 országban jelenhettek meg a tanulmányaim, könyveim, írásaim a legkülönbözőbb világnyelveken Szingapúrtól Argentínáig és Amerikától Tajvanig sokfelé. Boldog vagyok, hogy ezt sokan felismerték, támogatták, segítették. Külön köszönöm polgármester úrnak, dr. Csőzik Lászlónak, hogy az elmúlt évek tudományos konferenciáira nemcsak odafigyelt, hanem támogatta a Trianon Konferenciát, a kötet hamarosan megjelenik, ahogyan a Természet-Vadászat-Halászat és a Magyar misszionáriusok 5 világrészen is. Mert van a múzeumnak mondanivalója országos ügyekhez is, mint ahogy volt a Gulág emlékévben, amikor az Érdről elhurcoltak emlékét örökítettük meg. Lendvai Tímár Edit kurátorsága révén kiállítás, kötet és konferencia is megvalósulhatott. Mindnyájuknak nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok és egy utolsó gondolattal fejezném be. Amikor én Körösi Csoma Sándor bűvkörében élve, gimnazistaként eljutottam Csomakőrösre Erdélybe, ott a szülőfaluban egy székelykaput láttam és én akkor diákként lejegyeztem, amit ott olvashattam, nem messze Kőrösi Csoma Sándor hajdani szülőházától. Az volt ráírva: ,,Semmiből lehet minden és mindenből lehet semmi”. Azt hiszem, hogy ez ma is elgondolkodtató lehet számunkra avval a kiegészítéssel, hogy az alkotás az mindig előbbre való, mint a hangadás. Köszönöm a türelmüket, az elismerést, az ajándékot és köszönöm mindenkinek azt, hogy a múzeumot támogatta, segíti, és remélem, hogy megsokszorozva adhatjuk vissza azt, amit kapunk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Még egyszer köszönjük igazgató úrnak és sok sikert, jó egészséget, erőt kívánunk a jövőre nézve. Ma is lesz a Magyar Földrajzi Múzeumban könnybemutató Ausztráliáról, Domaniczky Endrétől és találkozunk a Múzeumok Éjszakáján is június utolsó szombatján. Felkérem országgyűlési képviselő urat, dr. Aradszki Andrást, hogy tartsa meg felszólalását, köszöntő beszédét. Azzal hívtam meg őt ide, hogy megválasztásához gratulálva, munkásságához sok sikert és jó egészséget kívánva szóljon hozzánk, mondja el terveit, elképzeléseit, meglátásait.

 

Dr. Aradszki András, Pest megye 1. számú OEVK országgyűlési képviselője: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy két és fél év után - most számoltam össze -, újra itt lehetek és szólhatok a Közgyűléshez. A felvezetőben elmondottakkal kapcsolatban alá kell húzom, köszönöm szépen a jó egészséghez szóló szavakat, megvan. Ez a legfontosabb, azt hiszem. Azt remélem, hogy hogy ez a ciklus, ami előttünk áll, ez legalább olyan sikeres lesz, mint az előző ciklusok voltak. Ha azt nézzük, hogy immár negyedjére vagyok Érd város megválasztott országgyűlési képviselője, akkor érdemes egy kicsit visszanézni az elmúlt időszakra, és szerénytelenség nélkül, a tényekhez ragaszkodva azt kell mondanom, hogy az elmúlt időszak - 2010-től számított évekről beszélek - Érd városának, talán történelmének a legsikeresebb időszakai közé fog tartozni, ha nem a legsikeresebb lesz. Elsősorban arról volt szó, hogy ez a település nemcsak lakosságánál fogva, hanem fejlettségében, funkciójában, az itt élő emberek szorgalmának is köszönhetően nagyot lépett előre. Felkerültünk egy olyan térképre, amin még nem voltunk. Regionális, igazságszolgáltatási, tankerületi, oktatási központ lett Érd és egyben járási székhely is, amely ranggal még soha nem bírt, és amely feladatokat még soha nem látott el. Emellett a lakosság növekedésének köszönhetően is sok alkotó és tetterős polgár érkezett a városba, és sikerült azt is elérni, hogy Magyarország legfiatalabb településévé váljon Érd. Ez azzal a következménnyel járt, hogy iskolákat, óvodákat kellett építeni. Jelentem ezek is megtörténtek, de látva a növekedést, látva az oktatásra való igényt, ez a folyamat remélhetőleg nem fog megállni. Azt is el lehet mondani a 2022-es választásra, ha egy pár gondolatot megengednek, úgy szoktam fogalmazni, hogy a demokratikus választás minden kritériumának megfelelt ez a választás. Tréfásan és félig komolyan szoktam mondani a Választási Iroda munkatársainak és a Helyi Választási Bizottság tagjainak is, hogy ugye jól viselkedtünk? Értem ez alatt, hogy a választásban résztvevő érintettek, tehát a jelöltek, kisebb-nagyobb gondokat leszámítva, azért alapvetően tisztességgel és a választók szolgálata érdekében eljárva próbálták meggyőzni az itt élő polgárokat, hogy kire szavazzanak. Ez szerintem sikeres volt, legalábbis az én szempontból, de a legfontosabb az, hogy úgy gondolom, hogy senki nem kelt fel másnap rossz szájízzel, hogy olyan bántást, olyan méltatlan támadás kapott, amit ne lehetne csak a választásra fogni, hanem annak súlyosabb, mélyebb lelki következményi lennének. Persze vannak olyan mondatok, vannak olyan akciók, amelyek a választás során előadódnak, de ez a későbbiekben, úgy érzem és úgy látom, hogy semmilyen lelki, morális következménnyel nem járt. Legalábbis nem érzem, hogy így lenne, ezért is tartom demokratikusnak ezt a választást, ezért is tartom egy sikeres és jól levezényelt választásnak érdi szempontból is. A másik, ami érdekes dolog és amiről itt tényleg kellene beszélni, hogy mi az, amin javítani kell. Amikor itt álltam 2019-ben, akkor két kérésem volt, hogy mi az a két sarokpont, ami miatt dolgozni kell. Az egyik volt a Modern Városok Programjának és értékeinek megtartása és folytatása. Azt érzékeltem az elmúlt időszakban, hogy különböző okok miatt - az okok szerteágazóak - ez a folyamat megtorpant, ezek a beruházások időveszteséget és ezáltal a pénz értékének az elvesztését is jelentő késedelmeket szenvedtek. Azon vagyok, hogy Érd országgyűlési képviselőjeként segítsek Önöknek, segítsem a polgármester urat, támogassam a polgármester urat abban, hogy ezeket a mulasztásokat valahogy reparáljuk, orvosoljuk és tovább tudjuk folytatni a Modern Városoknak azokat a beruházásait, amik Érd számára a legfontosabbak, a már korábban említett iskolafejlesztéseket és a közösségi célú támogatásokat, minden olyan dolgot, ami az érdiek számára fontos és fontos előrelépést jelentenek az élhetőbb város kialakításában. Természetesen ennek a formáit és tartalmát is remélhetőleg a közeljövőben polgármester úrral meg tudjuk beszélni. Polgármester úr nyilatkozataiból azt vettem ki, a magam részéről ezt megerősítem, hogy benne megvan ez a szándék és mindent el fogunk követni azért, hogy a Modern Városok Programja mellett más olyan közös pontokban is tudjunk eredményeket elérni, amelyben közös az álláspont. Itt elsősorban arra gondolok, hogy Érdnek nagyon fontos, hogy az iparűzési adóerőképességét megerősítse. Ezt magyarra lefordítva, hogy több beruházás jöjjön, ami esetleg olyan iparűzési adó többletet jelent a város számára, amely más olyan kiadásokat tud fedezni, amelyek hiányoznak történelmi adottságok és történelmi okok miatt is a város életéből. Remélem, hogy ez az alkalom, hogy itt beszélhetek, ez nyilvánosan is egyértelműen kifejezi azt az elkötelezettséget, hogy Érdért a továbbiakban is fogok dolgozni és remélem, bízom abban, hogy ebben közösebb, eredményesebb munkát tudunk így együtt elvégezni a város vezetésével, kiemelten polgármester úrral és a Közgyűlés többi tagjával. Röviden ennyit szerettem volna mondani itt, újraválasztott új képviselőként és kívánom Önöknek, hogy a mai napjuk is eredményes legyen. Kívánom azt is, hogy úgy forduljunk rá ennek a nehéz időszaknak, ami a történelmi helyzet által determinált nehéz időszak, gondolok itt a nemrég lecsengett koronavírus járványra, a szomszédunkban folyó testvérháborúra és annak minden egyéb olyan következményére, amely nehezebbé teszi Európa és Magyarország, benne Érd életét is, tehát fokozottabban szükségünk van egymás megértésére és a közös, érdiek érdekében történő előrelépésekre, a megoldások megtalálására. Ebben szerintem mi szövetségesek kell, hogy legyünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönjük szépen képviselő úr. Nagyon örülök ennek a felszólalásnak, nagyon röviden szeretnék csak reagálni rá és próbálok úgy reagálni, hogy az ne szüljön ellenreakciót, mert az meg túlfeszítené ennek a napirend előtti mozzanatnak a kereteit. Ezt a felszólalást nagyon előremutatónak gondolom, és abszolút partner vagyok azokban a gondolatokban, amelyeket képviselő úr megfogalmazott. Röviden hadd reflektáljak erre a Modern Városok Program kritikára. Ezt természetesnek gondolom, hogy elhangzik egy ilyen kritika és az sem meglepő úgy gondolom, a másik oldal felé. Nyilvánvalóan mi ezt másképp látjuk, annak én túl sok értelmét nem látom, hogy belemenjünk ezeket szétszálazni. Képviselő úrral úgyis fel fogom venni a kapcsolatot és át fogjuk tekinteni, hogy mik a feszültségpontok, hogy hol kell az ő segítsége. Egy valamit szeretnék aláhúzni, most is gőzerővel folyik az MVP projekteknek a menedzselése megannyi nehézséggel. Eddig egyetlen egy programról sem kényszerültünk lemondani, tehát ilyen jellegű mulasztásról természetesen nincs szó és arról is nyilvánvalóan biztosítani kívánom a közvéleményt, hogy mi ezt ugyanolyan fontosnak tartjuk. Mindig el szoktam mondani, hogy a Modern Városok Program egy nagy előrelépés volt, egy hatalmas tőkeinjekció a városnak, de volt egy megelőző lépés is, ami kellett hozzá, hogy részesei legyünk, hogy az azt megelőző városvezetés elérte, kivívta Érdnek a megyei jogú városi címet, rangot, ami egy belépő volt, egy előfeltétel a Modern Városok Programjához. Máris van tehát egy olyan cselekedet, egy olyan fontos tett a két politikai oldal részéről, ami összeér, és erre lehet, úgy gondolom építkezni. A másik, amit szerintem mindenki lát, hogy ez az ország szomjazza a békét, szomjazza azt, hogy végre szűnjön meg a hideg polgárháború, hogy megnyugodjanak a kedélyek, hogy a családokon, a baráti közösségeken belül ezek a személyes ellentétek amiatt, hogy valaki Fideszes, ellenzéki, ilyen oldali, vagy amolyan oldali, ezek szoruljanak háttérbe, mert mindannyian egy országnak az állampolgárai és egy nemzetnek a tagjai vagyunk. Érdet illetően pedig ebben a városban élünk és szeretnénk ezt a várost fejleszteni békében, barátságban, konstruktív módon. Ahogy édesapám szokta mondani: ,,Volt, ami volt, meg lesz, ami lesz.” Optimista vagyok a jövőt illetően és képviselő úrnál kezdeményezni fogom mihamarabb, hogy üljünk le lehetőség szerint talán először négyszemközt, és tekintsük át a helyzetet, és határozzuk meg a közös feladatokat. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat nem boldogul a kormányzat segítsége nélkül és azt is gondolom egyébként, hogy szükség van az ún. win-win típusú projektekre. A tévéműsorokban el szoktam mondani, hogy számos ilyen létezik, ami akár mondjuk Ófalu kincseinek megmentése szempontjából egy jobboldali kormány számára nagyon fontos, mert az emlékezet politikájának része és mondjuk nekünk meg idegenforgalmi, illetve a város szempontjából, a közösség szempontjából is hatalmas előrelépést jelenthet. De most nem megyek tovább, mert lehetne még útprogramról, felszíni vízelvezetésről, intézményekről és egy csomó közös ügyről beszélni, ami az itt élőket foglalkoztatja. Előttünk áll két és fél év a következő önkormányzati választásokig, nem kívánok pártpolitizálni, gyakorlatilag pozitív módon együttműködve a kormányzattal, képviselő úrral és veletek közösen próbáljuk meg megnézni azt, hogy mi az, ami összeköt, és nem azt, hogy mi az, ami elválaszt. Ha ebben dr. Aradszki András partner lesz, annak rendkívüli módon fogok örülni és azt gondolom, ennek egyetlen egy nagy haszonélvezője lesz, maga a város, a város közössége, úgyhogy ennek jegyében köszönöm meg, hogy eljöttél hozzánk képviselő úr és jó munkát, sikeres, eredményes munkát kívánok, és fölajánljuk a csapat együttműködését számodra, illetve köszönjük, hogy azt elfogadtad, és akkor borítsunk fátylat a múltnak a sebeire. Stass László külső bizottsági tag eskütétele következik.

 

Stass László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja letette az esküt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Három sürgős előterjesztés érkezett, ezek közül kettő T. Mészáros András képviselő úrtól, egy pedig Szűcs Gábor alpolgármester úrtól. Az Érden működő önkormányzati bölcsődei, óvodai, állami általános iskolai, középiskolai intézményekben dolgozók 13. havi juttatásának biztosítására, valamint ezen intézmények jövőben szükséges kapacitásának meghatározására vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatosan egyeztetéseket folytattunk a Polgármesteri Hivatal vezetésével, a célt illetően maradéktalanul egyetértünk, természetesen jó lenne a dolgozók megbecsülését biztosítani. Ennek egyrészt iszonyú költségvetési hatásai lennének, tehát milliárd forintos az összege. Maga az előterjesztés nem SZMSZ-szerű, ezért azt kérem a képviselő úrtól, hogy – mondok pár szempontot –, szíveskedjen azt átdolgozni és a júniusi Közgyűlésre behozni. Ha ezt akceptálja és el tudja fogadni, akkor rendben van, ha nem, akkor arra teszek javaslatot, hogy ezt ne tárgyaljuk a mai ülésen. Egyrészt utalnék arra, hogy a 13. havi juttatás intézménye, mint olyan megszűnt, tehát jutalomkeret létezik. Ez a jogintézmény neve, az pedig aszerint differenciál, hogy kinek milyen a teljesítménye a hivatali felettese szerint, tehát nem mindenki egyformán kap, hanem érdemei szerint úgymond. Másrészt az SZMSZ-ünk alapján ilyen esetben meg kell jelölni azt a forrást, amiből ezt biztosítani kívánjuk és meg kell jelölni azt a pontos összeget is, amit ki szeretnénk ilyenkor fizetni, tehát azt, hogy mennyit és honnan fizessük ki. Az iskolák dolgozói esetében jogi lehetőség sincs arra, hogy azt perfektuálni tudjuk, hiszen sem fenntartói, sem pedig munkáltatói jogkörrel, feladatkörrel nem rendelkezünk felettük, így jogilag nem adhatunk részükre juttatást. Hogyne szeretne az ember ilyet biztosítani. Felhívom még a figyelmet arra, hogy 3,7 milliárd Ft a jelen pillanatban még fedezetlen kiadási előirányzata a költségvetésünknek, tehát takarékos gazdálkodást kell folytatnunk.

 

T. Mészáros András képviselő: Nem akarásnak nyögés a vége. Egyszerűen azt látom, hogy továbbra is az a helyzet, hogy az olyan előterjesztést, amit a mi oldalunkról beküldünk, azt sorra- rendre leveszitek a napirendről, illetve megkeresitek mindazt a csomót a kákán, amit meg lehet találni. Egy jó indítványt tettem, ezt a jó indítványt természetesen át fogom dolgozni a júniusi Közgyűlésre úgy, hogy az SZMSZ mellékleteként szereplő, előterjesztésekre előírt kívánalomnak mindenben megfeleljen és természetesen arra a jogi anomáliára, hogy az általános iskolás, illetve a középiskolás oktatóknak a munkáltatói, illetve fenntartói nem mi vagyunk, erre is teszek majd egy javaslatot. Úgy látom, hogy egyébként erre van megoldás, hiszen több településről tudom, hogy ilyen gyakorlatot folytatnak és ettől a pillanattól kezdve, ha ők megtalálták ennek a jogi lehetőségét, akkor nagy valószínűséggel mi is meg tudjuk találni a lehetőségét, de visszatérek arra, hogy nem akarásnak nyögés a vége. Szép szavakat hallunk folyamatosan tőled, meg a többi frakciótársaidtól, csak ezek a szép szavak éppen semmit nem takarnak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen. Képviselő úr nem nyilatkoztál arról, de arra következtetek, hogy nem vonod vissza az előterjesztésed. Felteszem szavazásra a „Javaslat az Érden működő önkormányzati bölcsődei, óvodai, és állami általános és középiskolai intézményeinkben dolgozók 13. havi juttatásának biztosítására, valamint ezen intézmények jövőben szükséges kapacitásának meghatározására” című sürgős előterjesztés napirendre vételét. Javaslom nem napirendre venni.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 5 igen szavazattal, 11 nem szavazattal és tartózkodás nélkül nem vette napirendre a Javaslat az Érden működő önkormányzati bölcsődei, óvodai, és állami általános és középiskolai intézményeinkben dolgozók 13. havi juttatásának biztosítására, valamint ezen intézmények jövőben szükséges kapacitásának meghatározására” című sürgős előterjesztést és erről az alábbi határozatot hozta:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

95/2022. (V. 26) határozata

sürgős előterjesztés napirendre vételének elutasításáról

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése T. Mészáros András települési képviselő ,,Javaslat az Érden működő önkormányzati bölcsődei, óvodai, és állami általános és középiskolai intézményeinkben dolgozók 13. havi juttatásának biztosítására, valamint ezen intézmények jövőben szükséges kapacitásának meghatározására” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztésének napirendre vételét elutasítja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hasonlóképpen ez lenne a meglátásom a következő javaslatnál, ami a Késő Géza program reaktiválására szorítkozik, ezt a nevet is viseli. Azt gondolom, hogy teljesen szakszerűtlen, de megint csak az van, hogy a politikai cél azonos, tehát mind a két oldal úgy gondolom, osztja, hogy ha van ilyen lehetőség, akkor lépjünk. A legfőbb ellenérvem ezzel kapcsolatban az, hogy azt kérem, hogy várja meg a tisztelt társaság és a tisztelt ellenzék is azt, hogy országgyűlési képviselő úrral átbeszéljen ezt a helyzetet. Nem tudjuk pontosan azt, hogy mit kér a Kormány, milyen anyagot kér letenni az asztalra ehhez. Hadd utaljak arra, hogy egyébként leveleztem az elmúlt két és fél évben, de rendre elutasításra kerültek ezt a 60 milliárd Ft-os útprogramot forszírozó javaslataim és arra se kaptam választ, hogy milyen tanulmánynak kellene odakerülni az asztalra. Ami akkor készült az bizonyosan úgy gondolom, hogy alkalmatlan rá. Vitézy Dávid lett a közlekedési államtitkár, de nem tudom, hogy pontosan melyik kormányzati szereplővel kell tárgyalni. Dr. Aradszki András képviselő úr remélem, hogy segít ebben, menjünk el, tárgyaljunk a Kormánnyal és mondja meg a Kormány, hogy mi kell ahhoz, hogy biztosítsa a szükséges összeget, tudniillik a terveztetés költsége is irdatlan. Ha egy stratégiát kell alkotni, akkor a stratégia pontos tartalmát meg kell határozni. Ennek a városnak ma saját forrásból kb. 10, esetleg 25 millió Ft-ja lenne most erre úgy, hogy ne kelljen más érzékeny helyről elvenni forrást. Tehát nem mindegy az, hogy mibe vágunk bele. Úgy gondolom, hogy mindenki vágyik arra, hogy az utak portalanítása, burkolása, az aszfaltozás megtörténjen, a megígért program megvalósuljon. Mi ebben partnerek vagyunk, de azt, hogy most eszetlenül nekiugorjunk geodéziai felmérést kérni az összes utcára, az a szakma képviselőivel is átbeszélve túl korai, nem jó. Adódna még a lehetőség, hogy az összes utcára nézve az engedélyes terveket berendeljük, de ennek a forrásoldala több mint 5 milliárd forint lenne, azt gondolom. A Fundoklia tér esetében, sajnos csak annak a csomópontnak a tervezési költsége 70-80 millió Ft-ba kerül. El tudjátok képzelni akkor, hogy az összes utcára, ha az tisztességes, tervezett csapadékcsatornát, járdát stb. tartalmazó útépítés, nem vagyunk képesek ezt előállítani. A Kormány első segítsége az kell, hogy legyen, hogy megmondja, hogy milyen anyagot vár el a végső döntéshez és aztán pedig a terveztetéshez szükséges forrást is biztosítania kell. Az a helyzet, hogy nem tudjuk ezt magunk megcsinálni. Tudjátok jól, hogy egy építési beruházásnál a terveztetésnek az időigénye és a költsége az elképesztően hosszúra nyúlik. Tisztelettel azt javaslom T. Mészáros András frakcióvezető úrnak, hogy ne erőltesd most ezt az indítványt, mert egyetértek veled abban, hogy itt a helyzet, Hic Rhodus, hic salta, ragadjuk meg a lehetőséget, de ne így, hogy a sötétbe lövöldözünk, hogy mit is kéne fölmutatni. A Késő Géza program, meg még egyszer mondom, különösen az egyoldalas folyamatábra, az bizonyosan kevés a boldogsághoz.

 

T. Mészáros András képviselő: Egy kicsit késedelemmel esett le a tantusz, hogy Hic rhodus, hic salta, tehát ezt 2020 áprilisában lehetett volna elmondani, hiszen addigra szólt annak a határozatnak a határideje, amelyikről most beszélgettünk, a 156/2019 (VI. 27.) határozatnak a határideje. Majdnem 3 év telt el azóta, amióta tiszta erővel és nagyon nagy erőbedobással akarja a dr. Csőzik László úr vezette képviselői összefogás végigvinni a ún. portalanítási akciót, illetve a lakóutak megépítésének az akcióját is. Most ott tartunk, hogy akkor kérdezzük már meg a Kormányt, miközben erre volt 3 év, hogy vajon mit is akar a Kormány ebben az ügyben. Ezt valamilyen szinten azért elmulasztották, tehát nem most kell ugrani, mivel nem most vagyunk Rodosznál, hanem majd legközelebb 1, vagy 2, vagy 3 ciklus múlva kerülünk abba a helyzetbe, ha továbbra is ilyen passzív rezisztenciával nézzük az előterjesztéseket, illetve nézzük a érdi út helyzetet. Egyébként a Pénzügyi Bizottság ma már levette az előterjesztésem a napirendről, tehát majd megvárom azt, hogy a Közgyűlés is levegye a napirendről ezt az előterjesztést. Ez az egyik fele a dolognak. A másik fele a dolognak pedig az, hogy isten igazából az ember hiába akar itt jót, hogyha mindig a rossz szándéknak a baloldalról manifesztálódott képviselőibe és képviselői akaratába ütközünk. Most ti vagytok többen, ezért természetesen különösebb erkölcsi probléma nélkül, gyorsan leszavaztok minket, kiutáljátok az egyik előterjesztést, kiutáljátok a másik előterjesztést. Látható ez csak egy olyan egyszerű és tényleg pár milliós fejlesztésnél, mint a játszótér, amit a Csalogány utcába most már 2 éve szorgalmaz Simó Károly képviselőtársunk, aki most ugyan nincs itt, de mindig, minden esetben először levettétek napirendről, majd utána visszavontátok a határozatot és így tovább. Szép dolgok ezek, szép dolog az ígéret, de továbbra is meggyőződésem, hogy ti ebbe a Közgyűlésbe folyamatosan hazudni jártok, mást nem is tettetek ebben az időszakban, az elmúlt két és fél - három esztendőben. A harmadik a pénzügyi kérdés. Még emlékszem a csatornázás kérdésére, az volt talán abban az időben az ország legnagyobb környezetvédelmi beruházása, és ebbe a környezetvédelmi beruházásba, az előkészítésbe durván 1,3 milliárd Ft forintot tett Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, miután be tudta nyújtani a pályázatot a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, illetve az Európai Unióhoz. Ha akarat van, akkor pénz is van. Meg lehet szerezni azt a pénzt, csak úgy tűnik, hogy nem a pénz hiányzik, hanem az akarat ebben a tekintetben.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Képviselő úr, a helyzet az, hogy képviselő úr nagyvonalúan átugrik egy másfél éves időszak felett, amikor még Ön volt a polgármester. A bejelentés megtörtént 2018. március végén, akkor volt Kósa Lajos miniszter úrnak az ígérete. A bejelentés és 2019. október 13-a között kerek másfél év telt el totálisan eredménytelenül. Szerintem, amennyire az irattárat áttekintettem meg a kollégákkal beszéltem, jottányit sem mozdult előre ennek a projektnek az ügye, tehát semmilyen konkrétum nincs e tekintetben. Mi erről nem tehetünk képviselő úr, higgye el, megpróbáltam, miniszterelnöknek írtam, miniszternek írtam, fáradoztam azon, hogy Banai Péter Benő az éves működési támogatások mellé biggyesszen oda fejlesztési forrásokat. Ezek nem vezettek eredményre természetesen. Ami itt ma történik, az nyilván egy politikai akció, ezt bele kell kalkulálni, a demokrácia része. Természetesen meg akarjuk oldani az ügyet, nem így kell csinálni, hanem úgy kell csinálni, hogy akkor azt mondjuk, hogy komolyan vesszük egymást, komolyan vesszük azt, hogy most kohabitáció van, tehát más színű a Kormány, más színű az Önkormányzat. Muszáj félretenni az ellentéteket, üljünk le és nézzük meg, hogy pontosan mit vár el a Kormány azért, hogy biztosítsa ezt a forrás Érdnek. Vaktában lövöldözünk, azt se tudjuk, hogy mit akarunk megszavazni pontosan. Te sem tudod, hiszen nem hangzott el erre nézve konkrétum a végrehajtó hatalom képviselői részéről. Azt gondolom, hogy ezt fejezzük most be, mindenki elmondta a magáét. Az együttműködés pártján vagyok, szavatolom, hogy ez a cél szent, ezt komolyan akarjuk, hiszen folyamatosan forszírozzuk. Egyébként saját forrásból nekiálltunk a mellékutcák burkolásának, minden évben bő 5-5,5 kilométert sikerült az ínséges idők ellenére is megcsinálnunk, ami nem kevés eredmény összehasonlítva a te időszakod végével, amikor 2017, 2018, 2019-ben voltak ilyen lakóutca aszfaltozások. Elenyésző a különbség úgy gondolom. Azt szeretném kérni, hogy ezt a politikai akciózást, játékot fejezzük be és kezdjük meg az együttműködést. Annak pedig az első jele az, hogy megtudakoljuk, hogy milyen anyagot kell a végrehajtó hatalom képviselőinek az asztalára leraknunk.

 

Lengyel Péter képviselő: Csak két apró mozzanatra szeretném felhívni a figyelmét az előterjesztő T. Mészáros Andrásnak. Egyrészt, valószínűleg elkerülte a figyelmét, hogy polgármester úr említette, hogy többször konzultált a Kormánnyal az ügyben, tehát az a tény, hogy két és fél évig nem történt semmi, az messze nem fedi a valóságot. Az eredmény remélhetőleg előbb-utóbb egy pozitív válasz lesz. A másik, ami nagyon fontos szám volt, hogy amikor a csatornázást tervezték, akkor saját forrásból úgy hangzott el, hogy 1,3 milliárd forintot tudott erre a város fordítani. Ez, figyelembe véve az inflációt és az időközben megnövekedett várost, azt gondolom, hogy valóban nem áll messze a valóságtól, hogy ez jelen pillanatban lehet, hogy 4-5 milliárd forint is lenne, és amikor a költségvetésről néhány szót említett polgármester úr néhány perccel ezelőtt, akkor elhangzott az is, hogy jelen pillanatban 3,7 milliárd Ft a még nem fedezett előirányzat. Ennek a kettőnek valamilyen módon az összhangját kell megteremteni és nagyon bízom abban, hogy országgyűlési képviselő úr és polgármester úr ez ügyben tud majd valamilyen kompromisszumra jutni.

 

T. Mészáros András képviselő: Csak Lengyel Péternek pár szót. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy az önkormányzat költségvetésében vannak az ún. kötelező feladatok és vannak az ún. önként vállalt feladatok. Először ennek az egyensúlyát és ennek a kiválogatását kellene megtenni és utána lehetne arról panaszkodni, hogy mennyi pénz hiányzik ebben a pillanatban az előirányzathoz képest. Ha egyébként nem történik meg ez a válogatás, akkor bizony csak a levegőbe beszélünk a jövőben is.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen valamennyi képviselőnek a hozzászólását, akkor szavazzunk az előterjesztés napirendre vételéről, hangsúlyozva, ne lehessen kiforgatni, a cél maximálisan támogatható, az eszköz, ahogy elképzelte a képviselő úr minden bizonnyal nem jó. Meg kell hányni-vetni a dolgot, egyeztetni kell és utána visszatérni rá. Nagyon remélem, hogy ez a júniusi Közgyűlésnek témája lehet. Felteszem szavazásra a „Javaslat Érd MJV Közgyűlésének 156/2019. (VI.27.) határozatának reaktiválására” című sürgős előterjesztés napirendre vételét. Javaslom nem napirendre venni.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 5 igen szavazattal, 10 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem vette napirendre a Javaslat Érd MJV Közgyűlésének 156/2019. (VI.27.) határozatának reaktiválására” című sürgős előterjesztést és erről az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

96/2022. (V. 26) határozata

sürgős előterjesztés napirendre vételének elutasításáról

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése T. Mészáros András települési képviselő „Javaslat Érd MJV Közgyűlésének 156/2019. (VI.27.) határozatának reaktiválására” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztésének napirendre vételét elutasítja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szűcs Gábor alpolgármester úr sürgős előterjesztéséről is szavaznunk kell. Annyi kitételt tennék, hogy ez összefügg a Simó Károly képviselő úr féle módosító javaslattal, lényegében kiváltja azt. Simó Károly képviselő úr módosító javaslattal élt a Fácán köz vonatkozásában. Ez egy rosszul előterjesztett javaslat, hiszen egy olyan módosító javaslat, ami a Gesztelyi házat kiváltaná, mintha nem is kerülne sor a Gesztelyi házzal kapcsolatos tervek átvitelére. Egyébként meg a Polgármesteri Hivatal, főépítész úr és külsős ügyvédünk, dr. Kun Ágnes és alpolgármester úr egyeztettek a lakossági fórumot követően. Sikeres és eredményes lakossági fórum zajlott a Fácán közi rendezés vonatkozásában. Nagyon nehéz a feladat, iszonyú időigényes lesz és sok-sok apró munkát kell elvégezni, ezeknek a kontúrjait próbáljuk meg összerakni. Amennyire meg tudom ítélni, ez jó hangulatban zajlott és arról tanúskodott, hogy az önkormányzat mindkét frakciója ebben hasonló elveket vall és képes az együttműködésre.

Szűcs Gábor alpolgármester: Ahogy polgármester úr is elmondta, ebben szerintem teljes az összhang, hogy ezt a problémát meg kell oldanunk. Pont azért nyújtottam be sürgősséggel javaslatot, mert Simó Károly képviselő úr szerintem elnézte igazából a módosítójával, és a szándéka az az volt, hogy ez a HÉSZ módosítás meginduljon, úgyhogy igazából ez az előterjesztés erről szól, és remélem, hogy a településtervezőkkel közösen, illetve ügyvédnővel és Simó Károly képviselő úrral közösen, lehetőség szerint minél hamarabb ezt a problémát orvosolni lehet.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Előre mondom itt is, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy végtelen türelmet igényel a kérdés rendezése a lakosság részéről is. Felteszem szavazásra a Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározására” című sürgős előterjesztés napirendre vételét. Javaslom napirendre venni az előterjesztést.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározására” című sürgős előterjesztés és erről az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

97/2022. (V. 26) határozata

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése Szűcs Gábor alpolgármester ,,Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározására” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztését a 2022. május 26-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Gál Alex képviselő: Arról szeretném tájékoztatni a tisztelt Közgyűlést, hogy a tanácsnoki beszámolómat a szeptemberi közgyűlésre fogom benyújtani.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a napirendet.

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. május 26-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Beszámoló a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Dávid Dzsenifer intézményvezető, Pöttöm Sziget Bölcsőde

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Rózsa Gábor kirendeltség-vezető, Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

                               Nagy László megbízott tűzoltóparancsnok, Érd Hivatásos Tűzoltóság

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Böjtös Andrea Rita elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 1. Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2021. évi munkájáról

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ

 1. Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Báló Ottília igazgató

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2021. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

       Előadó:                       dr. Feik Csaba jegyző

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet     módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére (Gesztelyi-ház bővítése)

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára

       Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Kövesdi Péter ügyvezető

 1. Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Petruska László ügyvezető

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola (18223/9 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (933 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat a 16. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

       Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. Javaslat a 2022/2023. nevelési év óvodai ellátás feladataival összefüggő döntések meghozatalára

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Beszámoló a 2021. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

       Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat egyes közgyűlési határozatok visszavonására

       Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja a Közgyűlés 2022. május 26-ai nyílt ülése napirendjéről 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

98/2022. (V. 26) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. május 26-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. május 26-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 1. Beszámoló a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Dávid Dzsenifer intézményvezető, Pöttöm Sziget Bölcsőde

 

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Rózsa Gábor kirendeltség-vezető, Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

                               Nagy László megbízott tűzoltóparancsnok, Érd Hivatásos Tűzoltóság

 

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Böjtös Andrea Rita elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 1. Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2021. évi munkájáról

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ

 

 1. Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Báló Ottília igazgató

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2021. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

       Előadó:            dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet    módosítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére (Gesztelyi-ház bővítése)

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Kövesdi Péter ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Petruska László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola (18223/9 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (933 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a 16. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a 2022/2023. nevelési év óvodai ellátás feladataival összefüggő döntések meghozatalára

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Beszámoló a 2021. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat egyes közgyűlési határozatok visszavonására

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

NAPIREND:

 

 1. Beszámoló a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Dávid Dzsenifer intézményvezető, Pöttöm Sziget Bölcsőde

 

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Rózsa Gábor kirendeltség-vezető, Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

                               Nagy László megbízott tűzoltóparancsnok, Érd Hivatásos Tűzoltóság

 

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Böjtös Andrea Rita elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 1. Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2021. évi munkájáról

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ

 

 1. Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:        Báló Ottília igazgató

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2021. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

       Előadó:            dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet    módosítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére (Gesztelyi-ház bővítése)

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Kövesdi Péter ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Petruska László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola (18223/9 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (933 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a 16. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a 2022/2023. nevelési év óvodai ellátás feladataival összefüggő döntések meghozatalára

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Beszámoló a 2021. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat egyes közgyűlési határozatok visszavonására

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

         Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

Tovább...