Dr. Csőzik László polgármester: A Sport Bizottság egyhangú szavazással, a Pénzügyi Bizottság 7 igen, 2 nem szavazattal javasolta elfogadásra a beszámolót. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Dr. Bács István visszatért a terembe, a létszám 15 főre módosult, a Közgyűlés továbbra is határozatképes létszámban folytatja ülését.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolóját elfogadja.

Az alapító úgy dönt, hogy az adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba helyezi.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

113/2022. (V. 26) határozata

 

az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolóját elfogadja.

Az alapító úgy dönt, hogy az adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba helyezi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem