Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2022.11.24

23. NAPIREND - Egyebek

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: EgyebekTovább...

13. NAPIREND - Költségcsökkentési intézkedési terv

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Költségcsökkentési intézkedési terv

Tovább...

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. november 24-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. november 24-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak:

dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Kövesdi Péter, az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Szlávik Zsuzsanna, Miskolczi Katalin, Takács Éva, Pilisy Sándor, Varga Kéri Edit, Sebestyénné Majchrowska Ewa, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár vezetője, Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda vezetője, Lehóczki Anna Elvira, Érdi Kincses Óvoda vezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Településrészi önkormányzat létrehozása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2021/2022. tanévben végzett munkájáról

Meghívott:       az Érdi Tankerületi Központ igazgatója

                                    az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

Előadó:             Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A polgármesteri hivatalban történő igazgatási szünet elrendelése

Előadó:              dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött vállalkozási szerződés módosítása

Előadó:              dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 53/2016. (III.24.) számú határozatával elfogadott településszerkezeti terv és az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet négy részterületre vonatkozó módosítása

Előadó:             Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítása

Előadó:              dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megújítása (dr. Szimicsku Róbert)

Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosítása, továbbá közművelődési megállapodás megkötése a Könyvkerék Könyvmentő Egyesülettel

Előadó:              Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítása

Előadó:              Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Szolgáltatási szerződés megkötése az Inter-Ambulance Zrt.-vel mentőtiszti autó 2023. évi működtetéséről

Előadó:              Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Sajnos a héten kaptam a rossz hírt, hogy elhunyt Solti Gáborné bölcsődevezető, aki 2015-ben a Szociális Munka Díj kitüntetettje is volt. Kérem, hogy álljunk fel és emlékezzünk meg róla! Isten nyugosztalja.

 

A Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett Solti Gáborné bölcsődevezetőre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének november havi rendes ülését megnyitom. Dr. Bács István és Simó Károly képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen, 16 fővel határozatképesek vagyunk. A napirenden kell változtatni az itt megjelent vendégeink érdekében. Köszöntök mindenkit szeretettel intézményeink és cégeink részéről is, a részönkormányzatok leendő külsős tagjait is. Négy sürgős előterjesztést kérnék napirendre venni, ezek a következők: „A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása”, a „Költségcsökkentési intézkedési terv elfogadása”, „Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átalakítása és az érdi sportélet támogatási rendszerének felülvizsgálata a költségcsökkentés érdekében„ és „Az Ifjúsági Önkormányzat 2022-2023. évi működésével kapcsolatos döntés meghozatala”. A lejárt határidejű határozatokat követően maradna a településrészi önkormányzatok létrehozásáról szóló előterjesztés, utána a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának elfogadása, majd az óvodák beszámolója és az óvodák munkaterve, az Érdi Sport Kft. beszámolóját követően jönne az Kft.-t érintő sürgős előterjesztés, azt követően az intézkedési terv a takarékossággal kapcsolatosan. A költségvetés előtt tárgyalnánk a helyi adókat és akkor egy helyen van minden. Ezeknek a tárgyalása meg a vitái meg tartalma össze is ér nagyjából, nem muszáj együtt tárgyalnunk, de majd látni fogjátok, hogy összeér. Felteszem szavazásra a négy sürgős előterjesztés napirendre vételét.


Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése ,,A helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása”, a ,,Költségcsökkentési intézkedési terv elfogadása”, ,,Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átalakítása és az érdi sportélet támogatási rendszerének felülvizsgálata a költségcsökkentés érdekében”, ,,Az Ifjúsági Önkormányzat 2022-2023. évi működésével kapcsolatos döntés meghozatala”  tárgyban benyújtott sürgős előterjesztéseket a 2022. november 24-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

261/2022. (XI. 24.) határozata

 

sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése ,,A helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása”, a ,,Költségcsökkentési intézkedési terv elfogadása”, ,,Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átalakítása és az érdi sportélet támogatási rendszerének felülvizsgálata a költségcsökkentés érdekében”, ,,Az Ifjúsági Önkormányzat 2022-2023. évi működésével kapcsolatos döntés meghozatala”  tárgyban benyújtott sürgős előterjesztéseket a 2022. november 24-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: A napirend még egyszer, talán nem árt, ha számba vesszük újra: az 1-es, 2-es marad, utána jön a 11-es, majd a 17-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, az új sürgős az Érdi Sport Kft.-vel kapcsolatban, az új sürgős a helyi adóval kapcsolatban és utána jön a költségcsökkentési intézkedési terv, majd a költségvetés. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. november 24-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Településrészi önkormányzat létrehozása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. A Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2021/2022. tanévben végzett munkájáról

Meghívott:      az Érdi Tankerületi Központ igazgatója

                                   az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

             Előadó:          Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A polgármesteri hivatalban történő igazgatási szünet elrendelése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött vállalkozási szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Sürgős: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átalakítása és az érdi sportélet támogatási rendszerének felülvizsgálata a költségcsökkentés érdekében

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Sürgős: A helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Sürgős: Költségcsökkentési intézkedési terv elfogadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 1. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

                Előadó:       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

               Előadó:        dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 53/2016. (III.24.) számú határozatával elfogadott településszerkezeti terv és az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet négy részterületre vonatkozó módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítása

             Előadó:          dr. Csőzik László polgármester

 1. Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megújítása (dr. Szimicsku Róbert)

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosítása, továbbá közművelődési megállapodás megkötése a Könyvkerék Könyvmentő Egyesülettel

           Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Szolgáltatási szerződés megkötése az Inter-Ambulance Zrt.-vel mentőtiszti autó 2023. évi működtetéséről

             Előadó:          Tetlák Örs alpolgármester

 1. Sürgős: Az Ifjúsági Önkormányzat 2022-2023. évi működésével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Egyebek”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

262/2022. (XI. 24.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. november 24-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. november 24-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Településrészi önkormányzat létrehozása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. A Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2021/2022. tanévben végzett munkájáról

Meghívott:      az Érdi Tankerületi Központ igazgatója

                                   az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

             Előadó:          Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A polgármesteri hivatalban történő igazgatási szünet elrendelése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött vállalkozási szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Sürgős: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átalakítása és az érdi sportélet támogatási rendszerének felülvizsgálata a költségcsökkentés érdekében

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Sürgős: A helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Sürgős: Költségcsökkentési intézkedési terv elfogadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

                Előadó:       Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

               Előadó:        dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 53/2016. (III.24.) számú határozatával elfogadott településszerkezeti terv és az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet négy részterületre vonatkozó módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítása

             Előadó:          dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megújítása (dr. Szimicsku Róbert)

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosítása, továbbá közművelődési megállapodás megkötése a Könyvkerék Könyvmentő Egyesülettel

           Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Szolgáltatási szerződés megkötése az Inter-Ambulance Zrt.-vel mentőtiszti autó 2023. évi működtetéséről

             Előadó:          Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Sürgős: Az Ifjúsági Önkormányzat 2022-2023. évi működésével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Egyebek

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

NAPIREND:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Településrészi önkormányzat létrehozása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítása

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2021/2022. tanévben végzett munkájáról

Meghívott: az Érdi Tankerületi Központ igazgatója

                                     az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

             Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A polgármesteri hivatalban történő igazgatási szünet elrendelése

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött vállalkozási szerződés módosítása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Sürgős: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átalakítása és az érdi sportélet támogatási rendszerének felülvizsgálata a költségcsökkentés érdekében

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Sürgős: A helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Sürgős: Költségcsökkentési intézkedési terv elfogadása

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

                Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

               Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 53/2016. (III.24.) számú határozatával elfogadott településszerkezeti terv és az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet négy részterületre vonatkozó módosítása

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítása

             Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megújítása (dr. Szimicsku Róbert)

            Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosítása, továbbá közművelődési megállapodás megkötése a Könyvkerék Könyvmentő Egyesülettel

           Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Szolgáltatási szerződés megkötése az Inter-Ambulance Zrt.-vel mentőtiszti autó 2023. évi működtetéséről

             Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Sürgős: Az Ifjúsági Önkormányzat 2022-2023. évi működésével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Egyebek
Tovább...