NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztatók:

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

Tájékoztató képviselői adatigénylés teljesítésének eredményéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat a Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatásokfeltételrendszeréről szóló 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben dolgozók jogviszonyának átalakulásával összefüggő döntések meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásához

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat beruházási hitel felvételére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyában koncessziós beszerzési eljárás lefolytatására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat az Érd – Érd alsó összekötő vágány kapcsán végzett víziközmű kiváltások eredményeként létrehozott közművek ingyenes vagyonba vételére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat a ,,Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés” tárgyban történő célokmány elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat az „VEKOP-1.2.4-17-2017-00001 Üzleti infrastruktúrafejlesztés Érden üzleti infrastruktúra – Sulák utca” tárgyban történő célokmány elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat a ,,Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére a Csaba utca – Ürmös utca – Tárnoki út csomópont” tárgyban történő célokmány elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat az Érdi Vízisport Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmazási szabályzatának megalkotásához és a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításához

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbításáról szóló döntéshez

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

22. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának a meghosszabbítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

23. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

24. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

25. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

26. Javaslat az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) határozat visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

27. Javaslat a Szociális Gondozó Központ működéséhez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

28. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

29. Javaslat az érdi 9. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (dr. Agárdi Emőke)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

30. Javaslat az érdi 3. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (dr. Mocsári Gergely)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

31. Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

32. Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2020. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

33. Beszámoló a Beszélj Velem Alapítvány 2019/2020-as nevelési évben végzett munkájáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

34. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

35. Beszámoló Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

36. Javaslat az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésre (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

37. Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

38. Beszámoló az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 2020. évre vonatkozó tapasztalatairól

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

39. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 

40. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

41. Egyebek

 

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

42. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városáért Kitüntetés, Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat, Érd Város Életmű Díja, valamint az Érdi Tudományos Díj 2021. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

43. Javaslat a Csuka Zoltán Díj 2021. évi adományozására (későbbi postázás)

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

44. Javaslat az Érdi Művészeti Díj 2021. évi adományozására (későbbi postázás)

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

45. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2021. évi adományozására(későbbi postázás)

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

46. Javaslat az Év Családja Díj 2021. évi adományozására(későbbi postázás)

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

47. Javaslat az Érdi Sport Díj 2021. évi adományozására(későbbi postázás)

Előadó: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

48. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2021. évi adományozására(későbbi postázás)

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

49. Javaslat az Érdi Közszolgálati Díj 2021. évi adományozására(későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

50. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők jogosultságának felülvizsgálatára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2021. június 23.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester