2012. évi költségvetés 4. módosítás - előterjesztés

2012. évi költségvetés 4. módosítás - előterjesztés 1. számú melléklete (excel)

2012. évi költségvetés 4. módosítás - előterjesztés 2. számú melléklete

2012. évi költségvetés 4. módosítás - 46/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet

2012. évi költségvetés 4. módosítás - mellékletek - excel táblák

2012. évi költségvetés 4. módosítás - könyvvizsgálói vélemény

2012. évi költségvetés 4. módosítás - Pénzügyi és Költségvetési Bizottság állásfoglalása - A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a költségvetés módosításáról 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett nem hozott döntést.