Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

TELEFONKÖZPONT: (23) 522-300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (23) 522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

- Koncepciók, stratégiák

Integrált Településfejlesztési Stratégia

2014. nov. 25.

A város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a Közgyűlés a 215/2014. szeptember 18-ai ülésén fogadta el.

Tovább...

Stratégiai zajtérkép és intézkedési terv

2014. jún. 04.

 

Érd intézkedési tervek

 

Összefoglaló

 

Tovább...

Helyi Esélyegyenlőségi Program

2014. márc. 17.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Tovább...

Érd Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Terve (2012-2017.)

2012. júl. 11.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2012-2017. időszakra készült helyi hulladékgazdálkodási tervét

 

Tovább...

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

2011. okt. 19.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. áprilisában, a 101/2008. (IV. 24.) KGY. határozatával döntött Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról.

Tovább...

Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja és felülvizsgálata

2011. febr. 01.

Érd Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programját a Közgyűlés a 149/2008. (V.29.) KGY. határozatával fogadta el.

 

A program letöltése:

1. rész2. rész3. rész, 4. rész,

5. rész, 6. rész, 7. rész, 8. rész, 9. rész

 

Felülvizsgált Környezetvédelmi Program 2011.

Környezetvédelmi Program letöltése

Tovább...

Érd Megyei Jogú Város Drogstratégiája

2010. jún. 16.

Előszó

„Folyamatosan emelkedik a kábítószereket kipróbálók, a drogfogyasztók, a drogfüggők, a droghasználattal összefüggő fertőző betegségeket hordozók száma, de nő a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények aránya, illetve a szervezett bűnözés aktivitása és megjelent a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatba hozható pénzmosás bűncselekményi köre.” - Ez a felismerés vezetett oda, hogy az Országgyűlés 2000. december 5-én hozott 96/2000. határozatában elfogadta a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumot.

A kábítószer-probléma visszaszorítására való nemzeti stratégia létrehozását az indokolta, hogy Magyarországon a kilencvenes évek eleje óta nagymértékben növekszik a drogok illegitim használatával és terjesztésével kapcsolatos probléma. A helyi közösségek eltérő sajátosságai, lehetőségei és változó erőforrásai szükségessé teszik a helyi drogstratégiák kialakítását, melyek a Nemzeti Stratégia helyi változataiként foghatók fel.

A Nemzeti Stratégia a kábítószer-problémák visszaszorítására dokumentum az alábbi célokat fogalmazza meg, melyek egyben azokat a területeket is jelölik, ahol a célok megvalósítása történik:

O      a társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek, pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (közösség, együttműködés),

O      esélyt teremteni arra, hogy fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszaszorítására (megelőzés),

O      segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció),

O      csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés).

A nemzeti dokumentumban foglaltak helyi adaptációját a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok végzik.

Az érdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2002-ben alakult, azzal a céllal, hogy megteremtse az együttműködés lehetőségét a fenti négy területen működő intézmények és szervezetek között. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum olyan szakmai munkacsoportként alakult, mely tevékenységével összhangot kíván teremteni a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására című dokumentumban meghatározott négy pillér munkája között a települési viszonyokat figyelembe véve.

A kábítószer-fogyasztás alapvetően az egyének, a helyi közösségek problémája – a helyi közösségekben keletkezik, itt válik először felismerhetővé. Ennek megfelelően a helyi közösségek kulcsszerepet játszanak a kábítószer-probléma kezelésében, megoldásában – a helyi közösség elkötelezettségétől, probléma iránti érzékenységétől nagyban függ a beavatkozás sikere e téren. A helyi közösségben jelentkező mentálhigiénés problémák (dohányzás, alkoholfogyasztás, túlzott gyógyszerfogyasztás) előidézhetik, fenntarthatják a fiatalabb korosztályra jellemző kábítószer-használatot. A helyi közösség tudja hatékonyan kezelni a drogfogyasztást: a közösség képes arra, hogy mobilizálja a helyi erőforrásokat (családokat, civil szervezeteket, közösségeket, egyházakat, intézményeket). A helyi közösségek mellett a helyi önkormányzatnak van döntő szerepe a drogprobléma kezelésében.

A kábítószer-fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos tevékenység kulcstényezői a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok. A szakmai munkacsoport tagjai a helyi közösségekben tevékenykedő állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek – összegyűjtik a helyi drogproblémával kapcsolatos információkat, monitorozzák a változásokat, meghatározzák a rizikócsoportokat, a veszélyeztető körülményeket, megállapítják a helyi jellegzetességek ismeretében és elemzésével azokat a feladatokat, melyek a közösség kábítószer-fertőzöttségét minimalizálják.

A Nemzeti stratégia megállapításai alapján a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az alábbi feladatokat látja el:

O      feltárja az adatokat;

O      helyzetelemzést végez;

O      feltérképezi a szükséges feladatokat;

O      biztosítja az információáramlást;

O      javaslatokat fogalmaz meg a helyi közigazgatás számára;

O      segít a helyi erőforrások mozgósításában;

O      összehangolja a helyi szereplők tevékenységét;

O      kiszűri a párhuzamosságokat és maximalizálja a szolgáltatók hatékonyságát;

O      kapcsolódik országos programokhoz;

O      visszacsatol a helyi és országos szintekhez.

O      A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai:

O      oktatási-nevelési intézmények;

O      a szociális intézményrendszer tagjai;

O      a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai;

O      egészségügyi szolgáltatók;

O      rendvédelmi szervek;

O      civil szervezetek.

Az érdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban rendszeresen feladatot vállaltak az elmúlt időszakban a fenti területek képviselői. A különféle területekről érkező szakemberek a folyamatos egyeztetésre törekedve dolgoztak a település droghelyzetének javításán. Az elmúlt időszakban a kábítószerrel kapcsolatos tevékenységek nem élveztek támogatást, ennek ellenére a munkacsoportban részt vevők minduntalan képesek voltak a megújulásra, dolgoztak a továbblépés lehetőségein.

A drogprobléma kezelése nem korlátozódhat kizárólag az illegális drogokkal kapcsolatos tevékenységekre – mint ahogy a beavatkozások sem korlátozódhatnak csak a fiatalokra. Olyan komplex válaszok kialakítását kell megcéloznunk a stratégiai gondolkodás keretében, melyek a társadalom egészét átszövik, a szenvedélybetegségek teljes spektrumára megoldást kínálnak.

A település drogstratégiája a település drogfertőzöttségét tekinti át, a városban működő intézmények helyzetét, szakmai álláspontját, terveit és lehetőségeit veszi figyelembe. Mindezeket mérlegelve egy olyan rendszert vázol fel, mely hatékonyan képes kezelni a város kábítószer problémáját.

Tovább...