NAPIREND ELŐTT

 

  • Az Év Rendőre Díj és
  • Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj átadása
  • A város közrendvédelmét kiemelkedően ellátó rendőrök elismerése Szent György, a Rendőrség napja alkalmából

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2018. év tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Nogula Tamás r. alezredes, mb. kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Érd

 2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 3. - Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2018. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2018. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a polgármesteri keret 2018. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 4. Javaslat az Érd, Budafoki út 017/2, 017/6 és 018/2 hrsz-ú ingatlanok tervezett beépítésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

5. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbítására és az alapító okirat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Fekete Zoltán ügyvezető

 6. Javaslat hulladékgyűjtő járművek bérbeadására az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 7. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló 734-735 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 8. Javaslat a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 9. Javaslat intézményvezetői pályázatok véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 10. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 11. Javaslat a Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés megújítására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 12. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 13. Javaslat a 2019. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 14. Javaslat a 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 15. - Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

- Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 16. Beszámolók:

  • Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 2018. évre vonatkozó tapasztalatairól (későbbi postázás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: közszolgáltató vezetője

-          Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2018. évben végzett tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor, az egyesület elnöke

 

  • Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

  • Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Demjén Attila, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

 

  • Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Antunovits Antal, a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és

  Méltatlansági Bizottság elnöke

 

17. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 18. Javaslat a bírósági ülnökök megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 19. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására (későbbi postázás)

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 20. Javaslat az Érdi Sport Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

 21. Javaslat az Év Családja Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 

Érd, 2019. április 18.

 

 

 

T. Mészáros András