NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. - Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2018. évi tevékenységéről

     T. Mészáros András polgármester

- Javaslat pályázat benyújtására ”A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című felhívásra

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázat benyújtására

           Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat erdőgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges költségvetési fedezet biztosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagja megválasztására és az alapító okirat módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

5. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására

            Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

6. Javaslat tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

7. Javaslat lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

           Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Érd, 2019. augusztus 16.

 

 

                                                                                                          T. Mészáros András