Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

TELEFONKÖZPONT: (23) 522-300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (23) 522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés HÉSZ és Szabályozási terv módosítás 2019 május

2019. máj. 10.

 

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy indokolttá vált a 9/2016. (III. 31.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) néhány szöveges módosítása, és a Szabályozási Terven egy helyen a szabályozási vonal korrekciója az alábbiak szerint:

  • Az egyszerű bejelentéssel való építkezésekből, és agglomeráción belül városunkban is jelentősen megélénkült, főleg lakásépítési tevékenységekből fakadóan az építészeti színvonalra, településképre negatívan ható folyamatok terjedésének megelőzésére szükséges a HÉSZ néhány módosítása, kiegészítése; pl. az ingatlanokon elhelyezhető főépületek számának szabályozása.
  • A közelmúltban elkészült Szent István hídnál egy rövid szakaszon szükséges a szabályozási vonal korrekciója a vasúti és közúti (Felvigyázó u.) területek elválasztására a kialakult állapothoz illeszkedően.

 

A HÉSZ és Szabályozási Terve módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárásban zajlik, melynek (2) bekezdés a) pontja szerint az elkészült tervezetet véleményeztetni kell a partnerséggel.

A településrendezési eszközök módosításának dokumentációját a 2019. május 10. – 28-ig tartó időszakban elérhetővé tesszük a város honlapján a https://www.erd.hu/polgarmesteri-hivatal/hesz---telepuleskep/teleeszkmod helyen, a Polgárok Háza földszinti ügyfélszolgálati helyiségében, és a Főépítészi Csoport irodájában.

A módosítási szándékokkal, tervezetekkel kapcsolatos írásos észrevételeiket, javaslataikat tehát 2019. május 28-ig várjuk a foepitesz@erd.hu címre megküldve, postai úton a Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. címre küldve, vagy a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán leadva.

 

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó

lakossági fórumra, melynek

ideje: 2019. május 20. 17:30 órától

helye: Szepes Gyula Művelődési Központ (Alsó u. 9.) 6. számú terem

 

 

Érd, 2019. május 8.

 

 

Közreműködésüket köszönve, tisztelettel:

 

 T. Mészáros András

 

Tovább...