Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélsolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Partnerségi egyeztetés

Előzetes tájékoztatás - hatályos településrendezési eszközök módosítási eljárás

2020. dec. 23.

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város egyes részterületeire vonatkozóan a Közgyűlés 3/2020 (I.30.) számú határozatával településfejlesztési döntéseket hozott, melyek szükségessé teszik a településrendezési eszközök módosítását. Ennek kapcsán a hatályos településrendezési eszközök – 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete - módosítási eljárása zajlik.

 

Tovább...

Előzetes tájékoztatás - 7. sz. főút – Benta patak – 0158 hrsz-ú út – Zámori patak között lévő, ipari szolgáltató - Gisz-1 - építési övezetbe sorolt gazdaságfejlesztési terület

2020. dec. 23.

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 291/2017. (XI.14.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a 7. sz. főút – Benta patak – 0158 hrsz-ú út – Zámori patak között lévő, ipari szolgáltató - Gisz-1 - építési övezetbe sorolt gazdaságfejlesztési területet. A terület beépítése érdekében szükségessé válik a hatályos, 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) néhány szöveges korrekciója.A tervezett módosításokról megállapítható, hogy azok a terület beépítésére, tágabb környezetre, kedvező hatást gyakorolnak, mivel a változtatás nyomán az épületek előkerti mérete a 7. sz. főút felé megnövelhető, valamint a csapadékvíz elhelyezése felszíni záportározókban is lehetővé válik majd. A módosítás során az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a HÉSZ Szabályozási Terv melléklete sem változik. A fejlesztő NIPÜF Érd Ipari Park kft. és az Önkormányzat 2020. júniusban együttműködési megállapodást kötöttek, mely tartalmazza az említett HÉSZ előírások módosításának szükségességét is.  

 
Tovább...

Településrendezési eszközök részleges több területet érintő módosítása

2020. júl. 29.

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2020. (I.30.) számú határozatával döntött a hatályos településrendezési eszközök – 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete – részleges, több területet érintő módosításáról.

 

Tovább...