Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja az érdiek nyugodt pihenéshez fűződő jogának érvényesítését.
Érd város polgárai és a városvezetés közös érdeke, hogy ez az év minden napján biztosítva legyen.

Sajnálatos módon a nyári időszakban fokozott problémát jelentenek a különböző zajjal járó tevékenységek, amelyeket általában a kert- és ingatlanfenntartás, a fűnyírás, a gallyazás, a barkácsolás és egyéb olyan munkálatok okoznak, amelyek a lakosság nyugalmát megzavarják.

Erre tekintettel felhívjuk az érdiek figyelmét a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 61/2009. (X.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartására.

Az ingatlanon zajhatással járó kertépítési, kert- és ingatlanfenntartási tevékenységek az alábbi időpontokban végezhetőek:

 

hétköznapokon 8:00 és 19:00 között;

szombaton és munkaszüneti napokon 9:00 és 12:00 között.

 

Ezen időszakokon kívül kizárólag az azonnali veszély- vagy balesetelhárítási munkavégzés engedélyezett, minden más esetben tiltja a jogszabály.

Tájékoztatjuk a tisztelt érdieket, hogy a fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelet alapján bírság kiszabásának van helye

A bírság összege helyszíni bírság esetén 50.000,- Ft-ig terjedhet, illetve természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendeletben foglaltakat – mindannyiunk békés együttélése és nyugodt pihenése érdekében – legyenek szívesek betartani!

 

 

 

Dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző