Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) és a (3) bekezdése alapján közlöm, hogy a 8/ERD-414-9/2021. ikt. számú végzés tartalmának megismerése Magyarország kormányának a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) számú rendelete alapján – figyelemmel a SARS-CoV-2 koronavírus járvány ismételten intenzívebb terjedésére való tekintettel kizárólag elektronikus úton vagy e-mail formájában lehetséges.

 

Kérem, hogy jelen hirdetményt 15 napig kifüggeszteni szíveskedjen.

 

 

Érd, 2021. június 4.

 

Dr. Konkoly Zita jegyző nevében és megbízásából eljáró:

 

Farkas Györgyi

ügyintéző