Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján közlöm, hogy a 8/ERD-43170/2021. ikt. számú ügyirat tartalmának megismerése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete alapján – figyelemmel a SARS-CoV-2 koronavírus járvány ismételten intenzívebb terjedésére való tekintettel kizárólag elektronikus úton vagy e-mail formájában lehetséges.


Kérem, hogy jelen hirdetményt 2021. június 18. naptól 2021. július 5. napig kifüggeszteni szíveskedjen.


Érd, 2021. június 15.


Dr. Konkoly Zita jegyző nevében és megbízásából eljáró:

 

Farkas Györgyi
ügyintéző