A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozhatják az avar és kerti hulladék égetését.

 

Több tanulmány is kimutatta, hogy szoros az összefüggés a vírusos légúti megbetegedések súlyossága, az emiatti elhalálozások száma, valamint a légszennyezés között. Minél szennyezettebb levegőben tartózkodik valaki és minél hosszabb ideig, annál nagyobb a kockázat.

 

Fentieket figyelembe véve a lakosság egészségének megóvása érdekében Dr. Csőzik László polgármester a 12/2020. (III. 20.) számú határozatában foglaltak szerint 2020. március 21. napjától megtiltotta az avar és kerti hulladék égetését, ezzel is csökkentve Érd levegőszennyezettségi állapotát.  Ezt követően a 2/2021. (II. 01.) számú önkormányzati rendelet alapján került módosításra, illetve törlésre az avar és kerti hulladék égetése az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) számú rendelet 34. §-ának törlésével.

 

Helyi szabályozás hiányában az avarégetéssel kapcsolatban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak, amely alapján Érd közigazgatási területén

 

TILOS az avar és kerti hulladék égetése!

 

Természetesen ez a tilalom nem terjed ki a kerti sütögetésre, bográcsozásra és grillezésre, ahogy a tűzgyújtási tilalom sem érinti a saját kertünkben történő sütögetést.

 

Amennyiben illegális avar és kerti hulladék, vagy egyéb hulladékégetést tapasztal, akkor azt jelezheti a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalnál (2030 Érd, Budai út 7/b., 23/504-100, jarasihivatal.erd@pest.gov.hu), vagy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél (2030 Érd, Fehérvári u. 79/a., 23/524-570, erd.kk@katved.gov.hu).

Az ingatlanokon keletkezett avar és kerti hulladék feldolgozására, illetve elszállítására több lehetőséget is biztosít Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

  1. április 2-tól a zöldhulladék kizárólag az ÉTH erre rendszeresített felirattal ellátott zöld gyűjtőzsákjában kerül begyűjtésre és elszállításra.
  2. Az ÉTH Nonprofit Kft. minden előfizetőjének – akinek nincs elmaradása – a 2022. évre 30 db ÉTH feliratú zöld gyűjtőzsákot oszt ki a Diósdi út 29. szám alatti ügyfélszolgálatán nyitva tartási időben H: 8-20-ig, Sz: 8-16-ig, P: 8-12-ig és a Sas u. 2. szám alatti hulladékudvarban H-P: 8-16-ig. Az átvételhez egy NHKV Zrt. számla vagy csekk szükséges.
  3. A zsákokon felül ingatlanonként további 3 köteg gallyat 1 m-es darabokban kötegelve szállítanak el térítésmentesen.
  4. Amennyiben több zsákot kívánnak kitenni, lehetőség van ÉTH feliratos zöld gyűjtőzsákot vásárolni 422,- Ft bruttó áron, az ügyfélszolgálaton, a hulladékudvarban, vagy a viszonteladóknál.
  5. A Sas u. 2. szám alatti hulladékudvarban megszűnt a zöldhulladék átvétele. Helyette a Zöldhatár Kft. komposztálótelepére (Érd külterületén, a Zöldhatár utcai telephelyre) évente 200 kg zöldhulladék szállítható be díjmentesen. Nyitvatartási ideje: H-P: 7:15-ig.
  6. Az ÉKFI-nél igényelhető házhozmenő ágdarálás, akik azt előre egyeztetett időpontban biztosítják a lakók részére, díj megfizetés ellenében. 

Az ÉTH szolgáltatásairól bővebben a 23/522-600 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@eth-erd.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

Az ÉKFI szolgáltatásairól bővebben a 23/365-610 telefonszámon, vagy a titkarsag@ekfi.hu e-mail címen lehet érdeklődni. 

A kerti hulladék elszállításán túl nagyszerű és gazdaságos megoldás a komposztálás, mellyel könnyen megtermelhetjük mi magunk a kertünk ápolásához szükséges hasznos tápanyagokat rejtő humuszt. A komposztálás nem nehezebb, vagy időigényesebb, mint tüzet rakni, őrizni és megfelelően eloltani azt. Elegendő pár faléc is, hogy megfelelő komposztálót alakítsunk ki a kertben. Heti 10-20 perc időráfordítás és újra szabadabban lélegezhetünk és még a kert is meghálálja a humusz nyújtotta táplálást szebb és egészségesebb növényekkel, vagy újabb ágyások kialakításával.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tiszta és élhető város megteremtése, valamint mindannyiunk egészségének megóvása céljából az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat önként legyenek szívesek betartani!

 

 

 

Dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző