Az ügy megnevezése

Közútkezelői hozzájárulás megkérése – helyi kezelésű utak vonatkozásában.

(közútkapcsolat kiépítése, gépjárműbehajtó építése, járdaépítés, stb.)

Ügyintézés helye, címe

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd Alsó utca 1.

 

Telefonszám

06-23-522-337

E-mail cím

varosuzemeltetes@erd.hu

Ügyfélfogadási rend

Hétfő:    13.00 - 18.30 óráig

Szerda: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 16.30 óráig

Ügy leírása

A kérelmezők, beadott kérelme alapján a közútkezelői hozzájárulás kiadása. A közút területén, az alatt illetve felett elhelyezett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges.

 

Eljárások

-        Közút állagát érintő beavatkozások engedélyezése.

-        Közút nem közlekedés céljára igénybevétel engedélyezése.

-        Közút melletti ingatlanok használatával kapcsolatos (belterületen –a közút mellett, ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, illetve egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, valamint a szabályozási tervben szereplő - közlekedési, közműépítési területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezése, bővítése) hozzájárulások kiadása, nyilatkozatok megtétele.

-        Helyreállítás teljesítésének ellenőrzése.

 

Jogszabályok

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 30/1988. (IV.21.) MT rendelet - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról 

- 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet - A közutak igazgatásáról 

- 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - OTÉK

- 5/2004. (I. 28.) GKM rrendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

- 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet - A közúton végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet - Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

- 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet - A parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról

 

Kérelem benyújtása

Helyi közutak - Érd MJV Polgármesteri Hivatala 2030 Érd Alsó utca 1., személyesen a Polgárok Házában az Ügyfélszolgálaton (2030 Érd, Alsó u. 3.) vagy postai úton. 

Kérelemhez szükséges mellékletek - Formanyomtatvány kérelem - a cikk végén - letölthető és kitöltendő  

Illeték, eljárási díj - NINCS

 

Eljárás menete

Kérelem benyújtása - Iktatás – Ügyintéző ellenőrzi (kérelem teljes, mellékletek csatolva vannak –e) – ha nem hiánypótlást ad ki, - ha igen az ügyintéző helyszíni szemlét tart és az útügyi műszaki leírásokban előírtak szerint kiadja a közútkezelői hozzájárulást 30 napon belül.

 

Jogorvoslat

Közútkezelői hozzájárulás kiadásától számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához lehet fordulni (1576 Budapest 141. Pf.: 25.), mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz.