Az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994. (II.25.) önkormányzati rendelet előírja, hogy mely esetekben szükséges a város nevének használatára engedélyt kérni.

Az önkormányzati rendelet itt olvasható.

Az engedély iránti kérelem benyújtásához az alábbi nyomtatvány is használható: 

Kérelem a város nevének használatához 

Amennyiben a kérelmet elektronikusan szeretné benyújtani, az ehhez szükséges ÁNYK nyomtatványt innen tudja letölteni: - ÁNYK nyomtatvány névhasználat

A város nevének használatáért illetéket kell fizetni, melynek összege 3000,- Ft. 

Az illeték fizetése alól mentesülnek az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésében felsorolt szervezetek.

Amennyiben a kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c)-g) és m) pontokban említett szervezet, csak abban az esetben mentesül az illetékfizetés alól, ha az eljárás megindítását megelőző évben a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. Erről a kérelmezőnek nyilatkoznia kell.

A nyilatkozat letölthető innen. (elektronikus benyújtás esetén az ÁNYK-űrlap tartalmazza a szükséges nyilatkozatot is!)