138/2000.(VII.13.)Ök.sz. határozat              +Késő Géza mérnök

146/2004.(VI.30.)ÖK.sz. határozat               +Dr. Nagymányai Kázmérné

142/2005. (V.26.) ÖK sz. határozat              Szegedi Sándorné, nyugalmazott óvodavezető

181/2009.(V.21.)KGY.sz. határozat             Varga Ibolya a Vörösmarty Mihály Gimnázium nyugalmazott igazgatója

170/2010.(V.20.)KGY. határozat                 Csutora Lászlóné, a Vörösmarty Mihály gimnázium gazdasági vezetője

229/2011.(V.26.)KGY. határozat                 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző

187/2012.(V.24.) határozat                           Agócs Erika, a Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda  vezetője

160/2013.(V.30.) határozat                           dr. Szabóné Matics Zsuzsanna, az Intézményi Gondnokság vezetője

148/2014.(V.22.) határozat                           A Csuka Zoltán Városi Könyvtár kollektívája

145/2015.(V.28.) határozat                           Kétszeriné Perlaki Csilla közművelődési referens

145/2016.(V.26.) határozat                           Vágási Sándorné védőnő

177/2017.(V.25.)határozat                            dr. Csupor Endre aljegyző

178/2017.(V.25.)határozat                            Incze József, az ÉKFI műszaki vezetője

118/2018. (V.24.) határozat                          Nagyné Szilva Katalin, a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda óvodapedagógusa

117/2018. (V.24.) határozat                          Dudás Erzsébet, a Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda vezetője

147/2019.(V.30.) határozat                           Szénásiné Mészáros Márta, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

146/2019.(V.30. )határozat                           Major Angéla, a Polgármesteri Hivatal Iktató és Irattározási Csoport vezetője

141/2020.(IX.24.) határozat                          Pócsiné Sivák Erzsébet, az Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda ny. vezetője

173/2021.(VI.29.) határozat                          Kaczurné Dobó Mária, az Érdi Szivárvány Óvoda óvodatitkára

174/2021.(VI.29.) határozat                          Krasznainé Simonyai Tímea Hajnalka, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

135/2022.(V.26.) határozat                           Kartikné Szilágyi Enikő, a Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Főosztályvezetője

136/2022.(V.26.) határozat                           Szarka Gábor, műszaki ágazatvezető ÉKFI

168/2023. (V.25.) határozat                          Dr. Kertész Orsolya, Érd MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztályának vezetője

169/2023. (V.25.) határozat                          Szeidl János György, az Érdi Városgazda zöldterületi részlegének vezetője