298/2002.(XII.19.)Ök.sz. határozat              dr. Zrínyi Miklós, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető tanára, a kémiai tudományok doktora

306/2003.(XII.22.)ÖK számú határozat       Patkóné dr. Kéringer Mária levéltáros

66/2007.(III.1.)KGY sz. határozat                Dr. Kubassek János múzeumigazgató

52/2009.(II.26.)KGY. határozat                    Bartha Lajos tudománytörténész

74/2011.(II.24.)KGY. határozat                    Dr. Fazekas Tiborc lektor

61/2012.(II.23.)határozat                              Stencinger Norbert történész

60/2014.(II.20.)határozat                              Dr. Szerényi Gábor középiskolai tanár

51/2016.(II.25.)határozat                              Pergel Antal, az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

47/2018.(II.22.)határozat                              Dr. Bíró László Péter fizikus professzor

66/2019.(II.28.) határozat                             Dr. Kukovics Sándor agrármérnök

61/2020.(II.27.)határozat                              Dr. habil Apatóczky Ákos Bertalan egyetemi oktató, orientalista

163/2021.(VI.29.) határozat                          Lendvainé Timár Edit múzeumpedagógus

57/2022.(II.24.) határozat                             Kovács Sándor helytörténész, múzeumi szakkönyvtáros

66/2023. (II.23.) határozat                            Dr. Lázár Marianna, egyetemi adjunktus

38/2024.(I.25.) határozat                            Puskás Katalin, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóhelyettese