Megnevezés Ügyleírás

Mellékletek
Tájékoztatók

Ügyintézés módja
Csatorna
közműcsatlakozási
támogatás
ügyleírás

Kérelem;
Tájékoztató a kitőltéshez;

Kitöltési útmutató a papír
alapú kérelemhez;

Kitöltési útmutató az
elektronikus úton
történő beadáshoz

elektronikusan
(IFORM);
személyesen;
postai úton

Tisztelettel kérjük Ügyfeleinket, hogy lehetőleg a kérelem benyújtásának elektronikus módját válasszák, mert ez jelentős mértékben lerövidíti az elbírálás idejét, így hamarabb megtörténhet a közműcsatlakozási hozzájárulás visszafizetése.

A csatorna közműcsatlakozási támogatás iránti kérelem papír alapon történő benyújtására kizárólag a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán (2030 Érd, Alsó utca 3.) van lehetőség.

 

Video a kitöltéshez: