Elektronikus ügyintézésről általános tájékoztató

Természetes személyek:
A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Elektronikus kommunikációt választó magánszemélyek az ügyfélkapun keresztül tarthatnak kapcsolatot a hivatallal.
 
Az elektronikus ügyintézést jelenleg ügyfélkapus (KAÜ) azonosítással az alábbiak szerint:
Az Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) publikált iForm űrlapokkal vehetik igénybe. A természetes személyek azon ügytípusok esetén, melyekhez nem áll rendelkezésre iForm űrlap, kérelmeik benyújtásához igénybe vehetik az általános célú elektronikus kérelem űrlapot – az E-papírt (https://epapir.gov.hu). 
 
Itt hívjuk fel tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben Hivatalunkkal az elektronikus kapcsolattartást választják, erről a https://rendelkezes.gov.hu oldalon – ügyfélkapus azonosítást követően – rendelkezniük kell (Rendelkezési Nyilvántartás - RNY)! 
 
Aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, az a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatványokat illetve beadványokat e-mailben, az onkormanyzat@erd.hu e-mail címre, elektronikus aláírással ellátva (az ingyenes AVDH szolgáltatáson keresztül – elérési útvonal lejjebb) is benyújthatja. 
 
Egyéni vállalkozók saját cégkaput nem használhatnak, azt egyéni vállalkozásukhoz tartozóan nem nyithatnak. Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége a KÜNY tárhelye.
 
Gazdálkodó szervezetek:
A gazdálkodó szervezetek a cégkaput használhatják elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum beküldéséhez és a részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez. A cégkapun keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek részére az Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) elérhető iForm űrlapokkal vehetik igénybe. Azon ügytípusok esetében, ahol nem áll rendelkezésre iForm űrlap, abban az esetben az Általános célú elektronikus kérelem űrlap – E-papír (https://epapir.gov.hu) segítségével kezdeményezhetik ügyeik elektronikus ügyintézését.
Felhívjuk figyelmüket, hogy gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. Ennek feltétele a –2018. január 1-től kötelező – cégkapu regisztráció (https://cegkapu.gov.hu)
 
Dokumentumok hitelesítése
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el.
Természetes személyek esetén:
Jogi személyek esetén:
 
Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre az alábbi esetekben:
  • ha jogszabály az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi;
  • ha nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja;
  • ha az okirat vagy más beadvány minősített adatot tartalmaz.
 
 
Elektronikus fizetési lehetőségek
 
Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) használatával elektronikus úton teljesítheti a kiválasztott önkormányzatnál adó- és illetékfizetési kötelezettségét. A szolgáltatás a https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalon érhető el. 
Az utaláshoz szükséges Önkormányzati bankszámlaszámokat megtekintheti itt
 
 
Üzemszünet üzemzavar esetén követendő eljárásrend
 
Az Elektronikus Ügyintézési Folyamatot Rögzítő Szabályzat IX. fejezete az alábbiakat írja elő:
 
„20.1. Üzemzavarnak minősül 
      a)ha az elektronikus ügyintézéshez használt szolgáltatás nem érhető el,
      b)ha az OHP nem érhető el,
      c)ha az elektronikus ügyintézéshez szükséges szakrendszer nem érhető el,
      d)ha a Hivatal informatikai rendszere az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételeket nem biztosítja.
 
20.2. Üzemszünetnek minősül a 20.1. pontban meghatározott eset, ha az egy munkanapot meghalad.
 
20.3. Ha az üzemzavar a Hivatal informatikai rendszerén kívül következett be, az elektronikus ügyintézést koordináló szervezeti egység 
      a)az elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltatója,
      b)az érintett elektronikus ügyintézést biztosító szerv,
    c)az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapján ellenőrzi az üzemzavar tényét, ha az nincs bejelentve, megteszi a bejelentést az érintett fél felé. Az üzemzavar tényéről az ügyben eljáró szervezeti egységet tájékoztatni kell.
 
21.1. Üzemzavar esetén az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél papír alapon is tarthat kapcsolatot.”
 
Az elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere: 
- az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
  (E-ügyintézési tv.)
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően itt tesszük közzé az elektronikus ügyintézéssel összefüggő szabályzatainkat, tájékoztatókat:
      Adatkezelési tájékoztató megtekinthető itt
      Elektronikus Ügyintézési Folyamatot Rögzítő Szabályzat - letöltés 
      Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzat - letöltés
      Másolatkészítési Szabályzat - letöltés