Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. május 18-án pályázatot nyújtott be „Az Érd, Elöljáró-Velencei utak forgalomirányított csomópontjának fejlesztése” címmel, VEKOP-5.3.3-17-2017-00002 kódszámmal a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” tárgyú pályázati kiírásra. A 2017. október 19-én kelt támogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2017. december 7-én került aláírásra.

 A fejlesztés tárgya, illetve kiemelt célja volt az Elöljáró utca - Velencei út keresztezés áteresztőképességének növelése a forgalom hatékonyabb és biztonságosabb átvezetésével. A járműosztályozós, jelzőlámpás kialakításon túl a beruházással érintett buszöböl és a buszváró áthelyezésére, gyalogos-átkelőhelyek kijelölésére, valamint zárt csapadékvíz-elvezető rendszer megépítésére is sor került. A munkálatokkal érintett teljes útfelületen burkolatfelújítást végzett a kivitelező, amelyek mellett az Ügyész utcai útcsatlakozás felújítása, és az utca - csapadékvizet elvezető - szegéllyel való védelme is megvalósult.

A csomópont úthálózati szempontból háromágú. Az áthaladási elsőbbséggel rendelkező Velencei útba északi irányból merőlegesen csatlakozik az Elöljáró utca. Forgalomtechnikailag azonban a csomópontot négyágúként kell kezelni, mivel az Elöljáró utcával szemben nagy forgalmú telephely kapubejárója található, melyet be kellett vonni a jelzőlámpás irányításba.

A jelzőlámpás fogalomirányítás bevezetéséhez szükség volt a csomópont geometriai módosítására. A burkolatszélesség a főirányban nem változott, a mellékirányban azonban az útburkolatot 6,50 m-re ki kellett szélesíteni. A járhatóság biztosítása érdekében a szegélylekerekítések sugarát meg kellett növelni. Az új forgalmi rendnek megfelelően a Velencei úton mindkét irányból egy egyenes-jobbra vegyes sávot és egy önálló balra kanyarodó sávot kellett kijelölni a 10,00 m széles útburkolaton. A mellékirányokból a keresztmetszeti kötöttségek miatt kanyarodó sávok kialakítására nem volt lehetőség.

A közlekedésbiztonsági szempontok elsőbbséget élveztek, így került sor jelzőlámpás csomópont kiépítésére, és ezzel együtt a gyalogosok igényeit figyelembe véve járda is több szakaszon létesült. Szilárd burkolatú járdafelületen biztosított az eljutás az Érd Aréna előtti járdacsatlakozástól a városközpont irányába az építéssel érintett terület teljes hosszában, valamint a kereszteződésben kijelölt, jelzőlámpákkal biztosított gyalogos átkelőhelyeken a túloldali járdára való átjutás is szabályosan, biztonságosan megtehető. A vakok és gyengénlátók közlekedését az előírások szerinti taktilis jelek is segítik. A városközpont felőli beruházási határnál az új buszmegálló miatt áthelyezett gyalogos átkelőhely jelzőlámpa nélkül, de védőszigettel lett biztosítva.