A közösségi gyűlésről

Amikor a demokráciáról beszélünk, általában a képviseleti demokráciára, az országgyűlési választásokra gondolunk, vagy esetleg a közvetlen demokrácia valamilyen formája jut az eszünkbe, például egy népszavazás. A demokrácia azonban úgy is működhet, hogy a döntéshozók bizonyos kérdésekben közvetlen beleszólást biztosítanak az állampolgárok számára.

A részvételi demokrácia egyes módszerei pedig még ennél is tovább mennek. Ezekben a folyamatokban az állampolgárok arra is lehetőséget kapnak, hogy a részvétel során új ismereteket is szerezzenek a szóban forgó közügyekről, és lehetőségük nyílik ezek közös megvitatására, egymás tapasztalatainak és véleményének megismerésére, hogy aztán egy tanácskozás során közösen hozhassanak döntést.

közösségi gyűlés a részvételi demokrácia egyik ilyen eszköze.

Az elmúlt években a világ számos országában (például Írországban, Dániában, Franciaországban, Lengyelországban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban is) szervezetek már közösségi gyűléseket – helyi önkormányzati és országos szinten egyaránt.

A közösségi gyűlés egy adott közösség tagjainak legalább 40-200 fős, bizonyos demográfiai mutatók mentén reprezentatív csoportja, akiket véletlenszerűen, sorsolással választanak ki a jelentkezők közül.

A gyűlés résztvevői egy előre meghatározott, a közösség szempontjából fontos kérdést tárgyalnak meg. A résztvevők először szakértők segítségével tényeken alapuló ismereteket szereznek a témáról, meghallgatják különböző érdekcsoportok álláspontját, majd ezt követően képzett és tapasztalat facilitátorok segítségével közösen gondolkodnak és mérlegelik a különböző megoldási lehetőségeket. A folyamat végén pedig javaslatokat fogalmaznak meg a döntéshozóknak.

Több száz példa bizonyítja világszerte, hogy a közösségi gyűlések rendszere jól működik – ezt mutatták meg azok a közösségi gyűlések is, amelyeket eddig Magyarországon szerveztek: tavaly ősszel Miskolcon, 2020 őszén pedig Budapesten.

Budapest és Miskolc után pedig Érd lesz a harmadik olyan magyar város, amely alkalmazza ezt az innovatív, közösségi döntéshozatali módszert!

Az első Érdi Közösségi Gyűlésünk a DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány hathatós munkájának és szakértelmének köszönhetően valósulhat meg idén, 2022 júniusában. A gyűlést a DemNet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen készíti elő; a Gyűlés szakmai programját pedig két elismert klímaszakértő, Bart István és Édes Balázs gondozza.

Valódi párbeszéd a fontos kérdésekben – Érdért!

A valódi párbeszédet jelentő Érdi Közösségi Gyűlés a klímavédelem, a fenntartható zöld környezet és a jól (együtt)működő közösség jegyében zajlik le.

Nyár elején az önkormányzatunk (közvetlenül) ötven helybeli véleményét hallgathatja meg ebben a témában, az általuk tett javaslatok alapján megszülető környezetvédelmi döntések pedig ezrek, tízezrek életét befolyásolhatják a későbbiekben. A kezdeményezés célja egy jobb, élhetőbb Érd kialakítása, amely a polgárok és döntéshozók közös részvételével valósul majd meg.

Bizonyára Ön is sokat hallott, olvasott az utóbbi években a klímaváltozás, az éghajlatváltozás veszélyeiről. Az ebből fakadó kihívásokra fel kell készítenünk világunkat, azon belül a városunkat is. Most az a feladat, hogy eldöntsük, mit tegyünk.

A klímaváltozásra adott válaszunk a közlekedési rendszerek átalakításától kezdve, a városi zöldterületek megtartása, fejlesztése, valamint a közösségépítés mind hatással lesz életünk szinte minden részére.

Meggyőződésünk, hogy csak együtt tudunk megfelelő megoldásokat találni olyan kihívásokra, amelyek mindannyiunkat érintenek. Ha közösen keressük és találjuk meg a megoldásokat, mindig könnyebb lesz végrehajtani a kapcsolódó feladatokat, hiszen magunkénak érezzük azokat. Ezért hívjuk össze a város első Közösségi Gyűlését, melynek Ön is résztvevője lehet, és melynek témája:

Utak és kiutak – hogyan tegyük Érdet alvóvárosból zöld élővárossá?

Ki vehet részt az Érdi Közösségi Gyűlésen?

A nemzetközi módszertani ajánlásokat követve Érd önkormányzata 2022 áprilisában a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságához (Népességnyilvántartó) fordult, és arra kérte az Államtitkárságot, hogy adja át nekik 10.000, véletlenszerűen kiválasztott érdi lakos címét.

Az Önkormányzat 2022 május második hetében ennek a 10.000 véletlenszerűen kiválasztott érdi lakosnak fog meghívót küldeni a közösségi gyűlésre. Minden Érdi lakos, aki 18. életévét betöltötte, és meghívót kapott, jelentkezhet résztvevőnek, néhány kivételtől eltekintve (nem jelentkezhetnek: politikai pártok vezető testületének tagja, tisztségviselője, alkalmazottja, politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló, az Európai Parlament tagja, megyei, fővárosi, települési önkormányzat képviselő-testületének tagja, polgármester, alpolgármester). A közösségi gyűlés adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el.

Fontos, hogy a gyűlésen való részvétel semmilyen szakértelmet vagy felkészülést nem igényel. A résztvevők minden információt a helyszínen fognak megkapni könnyen érthető formában.

Aki tehát az elkövetkező időkben a postaládájában meghívót talál, és úgy érzi, szeretne a városvezetéssel és más érdiekkel együtt gondolkodni a városunkat is érintő kérdésekben, egy online regisztráció formájában teheti meg jelentkezését, a kapott levélben található leírásnak megfelelően.

A meghívóra válaszolók közül fogunk kisorsolni 50 főt úgy, hogy ők nemre, korcsoportra, iskolai végzettségre és Érd városrészeire tekintettel leképezzék Érd 18 év feletti lakosságát. Ők lesznek a közösségi gyűlés résztvevői.

Miért jó ez a módszer?

A résztvevők véletlenszerű kiválasztásával minden lakosunknak azonos esélyt biztosíthatunk kortól, nemtől, lakóhelytől vagy bármely más tulajdonságtól függetlenül, hogy általuk, közreműködésükkel jobb döntések fogalmazódjanak meg a helyieket érintő érdi témákban.

Ez az új, innovatív módszer valódi együttgondolkodást és párbeszédet biztosít, közösségi élményt ad, és lehetőséget arra, hogy Érd valóban a városlakók igényeinek megfelelően fejlődjön. A módszer jól kiegészíti a képviseleti demokrácia eszközeit és a szakértői egyeztetéseket. A közösségi gyűlés egy plusz rétege a döntéshozatalnak, a közösségépítésnek, és nem akar sem a szakértői konzultációk, sem a városi Közgyűlés helyébe lépni!

Bízunk abban, hogy minél több érdi lakos csatlakozik majd ehhez a kezdeményezéshez, és szeretne majd részt venni a folyamatban!

Hamarosan új információkkal érkezünk, figyelje híreinket és postaládáját!

Készülj, Érd!