Összefoglaló

 

A klímaváltozás és a mind gyakoribbá, intenzívebbé váló szélsőséges időjárási jelenségek napjaink legfontosabb kihívásai közé tartoznak. Ezek megelőzése, hatásainak csökkentése, továbbá következményeihez való alkalmazkodás hatékony és megvalósítható beavatkozásokat igényelnek. A Magyarország Kormánya által törvényi szintre emelt kötelezettség teljesítésében az önkormányzatok szerepe és jelentősége megkérdőjelezhetetlen és megkerülhetetlen.

 

Magyarország éghajlatvédelmi törekvéseit és kötelezettségeit a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvénnyel a legmagasabb jogszabályi szinten szabályozza, amely összhangban van a Magyar Országgyűlés 23/2018. (X. 31.) OGY határozatával elfogadott és a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, a 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával.

Az Országgyűlés a környezeti örökségünk védelme, a magyar emberek és nemzedékek együttes erőfeszítései eredményének megőrzése, valamint a magyar nemzet Kárpát-medencében való megmaradásának biztosítása érdekében a 2020. évi XLIV. törvény 3.§-ban részletesen és tételesen kifejti a törvényalkotó azon szándékát, mely szerint,

(1) Magyarország az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal csökkenti 2030-ig az 1990. évhez képest.

(2) Magyarország 2030-at követően a végső energiafelhasználás 2005. évi szintet meghaladó növekedése esetén a növekményt kizárólag karbonsemleges energiaforrásból biztosítja.

(3) Magyarország a bruttó végső energiafogyasztásban legalább 21%-os megújuló energiaforrás részarányt ér el a 2030. évig.

(4) Magyarország a 2050. évre eléri a teljes klímasemlegességet, azaz az üvegházhatású gázok még fennmaradó hazai kibocsátása, valamint elnyelése a 2050. évre egyensúlyba kerül.

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

által 2018. 02. 09- én kiadott felhívása alapján ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint Kedvezményezett 2018.04.27.-én támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató a „Érd MJV klímavédelmi stratégiájának kidolgozása és szemléletformáló program sorozatok megvalósítása” című KEHOP-1.2.1-18-2018-00016 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

 

Jelen dokumentum ezen pályázati kiírásban foglalt módszertan szerint készült. Ennek megfelelően tartalmazza az Érd MJV klímaváltozás szempontjából releváns természeti, társadalmi, infrastrukturális és gazdasági problémaköreinek rövid leírását. A fejezet a helyzetleírások szabályát követve az elérhető legfrissebb statisztikai adatok (KSH STADAT, illetve önkormányzati adatszolgáltatás), valamint a város korábbi stratégiai programdokumentumai alapján készült. A módszertannak megfelelően bekérésre kerültek azok az adatok, amelyek mentén kialakítható volt Érd MJV üvegházgáz (ÜHG) leltára és kijelölhetők voltak azok a szektorok és szférák, amelyekbe történő beavatkozással a leghatékonyabb ÜHG kibocsátás csökkentés (mitigáció) érhető el a következő években. A stratégia első változata – a módszertan ajánlásainak megfelelően – is már társadalmi közreműködéssel készült, hiszen a „Települési Alkalmazkodási Barométer” (TAB) elnevezésű kérdőív-csomagot a város több tucat prominense (döntéshozók, szakemberek) kitöltötte.

Ezen stratégia 2021. szeptember hónaptól elérhető Érd MJV hivatalos honlapján, valamennyi Bizottságnak, képviselőnek és önkormányzati dolgozónak kiküldésre került, valamint egy lakossági és civil társadalmasítási kampány keretében a helyi média hívta fel a figyelmet a dokumentummal kapcsolatos vélemények beküldésére. 

Jelen dokumentum valamennyi fenti társadalmi csoporttól beérkezett releváns javaslatokat és véleményeket is egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.

A klímastratégia sikeres végrehajtása érdekében a jövőben is várjuk a a véleményét, hozzászólását a palko.zsolt@erd.hu címre. 

   Klímavédelmi stratégia 20211125

 

Tisztelettel:

dr. Palkó Zsolt

klímavédelmi és zöld városfejlesztési biztos